• default-picture-mi.jpg

Zarząd Narodowy MI w latach 2008-2012

Asystent narodowy: o. Stanisław Maria Piętka OFMConv

Prezes narodowy: o. Ryszard Maria Żuber OFMConv
Wiceprezes: o. Janusz Szypulski OFMConv
Sekretarz: Renata Kupis (do 2010), s. Faustyna Masin CSFMI
Ekonom: Barbara Pietrzykowska (Częstochowa)
Delegat ds. MRRN: s. Teresa M. Michałek SMMI

Członkowie Zarządu:
ks. Paweł Kolanowski (Kielce)
Irma Szott (Krosno)
Jerzy Kupnicki (Bielsko-Biała)
Bronisław Podosek (Tarnów)
Eleonora Wołyniec (Gdańsk)
Anna Jodczyk (Białystok)