Styczeń
Aby pokój, który daje nam Pan Jezus, zachęcał nas do życia jak bracia i siostry, budując braterskie życie i wspólnotę.

Rycerz Młodych 1(93)2023

Luty
Abyśmy żyjąc w prostocie i wdzięczności uznali wszystkie stworzenia za dar otrzymany z miłości Ojca.

Rycerz Młodych 1(93)2023

Marzec
Aby Wielki Post był odpowiednim czasem do prowadzenia trzeźwego i budującego życia, pielęgnując ufną modlitwę i żywą nadzieję.

Rycerz Młodych 2(94)2023

Kwiecień
Aby nowość Wielkanocy otworzyła nas na akceptację nowego życia i odkrywania obecności Zmartwychwstałego Pana w każdej rzeczywistości.

Rycerz Młodych 2(94)2023

Maj
Abyśmy nadal wspierali wysiłki w poszukiwaniu zgody i dialogu ekumenicznego oraz z innymi religiami.

Rycerz Młodych 3(95)2023

Czerwiec
Abyśmy umieli rozpoznać i docenić bogactwo oraz różnorodność darów i charyzmatów, które Duch rozdaje dla dobra każdej wspólnoty i całej rodziny ludzkiej.

Rycerz Młodych 3(95)2023

Lipiec
Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia oraz codziennej i owocnej miłości.

Rycerz Młodych 4(96)2023

Sierpień
Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak on nadali światu cechy ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania.

Rycerz Młodych 4(96)2023

Wrzesień
Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i w naszej historii.

Rycerz Młodych 5(97)2023

Październik
Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misyjną, uobecniali Jezusa nawiedzającego każdy dom, głoszącego Królestwo pokoju i niosącego ulgę cierpiącym.

Rycerz Młodych 5(97)2023

Listopad
Aby wszystkie ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, jego poczęcia i całej ludzkiej egzystencji.

Rycerz Młodych 6(98)2023

Grudzień
Abyśmy uczyli się od Maryi, Pani milczenia i nadziei, czuwania na narodzenie się Dzieciątka Bożego, Światła, które oświeca ciemność świata i daje pokój naszym sercom.

Rycerz Młodych 6(98)2023