Wkrótce w MI

Wielkie Zawierzenie

6-22 sierpnia

17 dni modlitwy (Adoracja, Rekolekcje różańcowe, Eucharystia).

Oddaj się Maryi

5 września

Niepokalanów. Konferencje, Eucharystia z zawierzeniem Maryi, transmisje przez Internet.

OSD 4

12 września

Niepokalanów, IV Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci - z zespołem "Mocni w Duchu".

Wydarzenia

Niepokalanów

25 lipca

Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Nielokalnej: Pod Twoją obroną...

Niepokalanów Lasek

20-25 lipca

Maryjne Rekolekcje dla Rodzin: Niepokalana w rodzinie, zwycięstwo w rodzinie.

Niepokalanów Lasek

29-30 maja

Dni skupienia dla kandydatów na Ewangelizatorów SEN.

Harmęże

28 maja 2020

Sesja Kolbiańska: Prorocy Wielkiego Zawierzenia.

Niepokalanów Lasek

2 maja 2020

Schizofrenia katolicka - słowo Prezesa Narodowego MI do członków MI.

Rzym

1-3 maja

W związku z pandemią (COVID 19) Zarząd Międzynarodowy MI przyjął Dekret nr COVID19.

Więcej... Brak wydarzenia? Dodaj...

MI inicjatywy

Spotkania, rekolekcje, formacja, różne działania i akcje, działalność medialna, nauka, grupy młodzieżowe, rycerze u stóp Krzyża

Mapa działań MI

Obszary działania rycerza Niepokalanej

Dzieła i akcje

Dni Modlitwy, RNSK, Kolbianum, SEN, MARYJNI.PL, Niedziela Rycerska i inne.

Formacja

Spotkania, rekolekcje, dni skupienia

Maryjne Inicjatywy dla Rodzin

Rycerskie Dni Rodzin, Maryjne Rekolekcje dla Rodzin, Mama Expert, Męskie Inicjatywy, Dni Rodzin Doświadczonych

Media MI

Radio Niepokalanów • Rycerz Niepokalanej • Rycerz Młodych • Mały Rycerzyk Niepokalanej • Wydawnictwo

MRRN

Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej - mlodzi.mi-polska.pl - zjazdy, Maryjne Centrum ŚDM