• swiety-krzyz-pierwsze-swietokrzyskie-spotkanie-mi-2022-09-17.jpg
Odpust Podwyższenia Krzyża

Świętokrzyskie spotkania MI u stóp Krzyża - to propozycja spotkań dla członków MI, koordynowana przez Zarząd Narodowy MI, a mająca na celu przypomnieć o znaczeniu i jednoczącej sile Krzyża Pańskiego.

Rycerze stanęli pod Krzyżem, by w sposób symboliczny dać wyraz swojej jedności i pragnieniu naśladowania Matki Jezusa - Niepokalanej, która stanęła pod Krzyżem razem ze św. Janem.

Stojąc w obliczu Jezusa, ukrzyżowanego na Drzewie Krzyża, w dniu Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, rycerze trwali w dziękczynieniu za ten szczególny dzień - pierwszego spotkania MI "u Stóp Krzyża", aby innych ludzi zachęcić do trwania przy Chrystusowym Krzyżu na wzór Niepokalanej.

Słowa powitania o. Krzysztofa Czepirskiego OMI - rektora bazyliki na Świętym Krzyżu, słowo Agaty Wojtyszek - poseł na Sejm RP i słowa wprowadzenia o. Ryszarda M. Żubera OFMConv - prezesa narodowego MI, rozpoczęły ten dzień.

Bogactwem treści na temat aspektów cierpienia i umiejętności jego ofiarowania podzielił się o. Michał Nowak OFMConv - asystent prowincjalny MI Polski Północnej. "Każdy człowiek, albo był pod krzyżem (...), jest pod krzyżem (...) lub pod krzyżem stanie (...), a Krzyż ma wielką moc, bo to on wyznacza kierunek szczęśliwego życia bez końca" - mówił o. Michał.

Po konferencji, Koronka do Siedmiu Boleści Maryi i przesłanie pieśni Rozmowa duszy z Matką Bożą - "były modlitewnym trwaniem z Maryją na Jej drogach boleści i krzyża, i pozostawiły w nas niezapomniane przeżycia duchowe" - wspomina Zofia Falkiewicz - sekretarz Zarządu Narodowego MI i organizatorka świętokrzyskiego spotkania.

Centralnym punktem spotkania Rycerstwa przy krzyżu była Eucharystia. Przewodniczył jej Ojciec Prezes Narodowy MI, w asyście przybyłych z wielu diecezji i parafii kapłanów, asystentów, pocztów sztandarowych. Gorąco powitał przybyłych o. superior Marian Puchała OMI. W homilii, którą wygłosił Ojciec Rektor świętokrzyskiej bazyliki, przybliżył rolę i bardzo bogatą historię tego najstarszego w Polsce, bo ponad 1000-letniego sanktuarium i opactwa. Wykazał również, że Święty Krzyż jest symbolem dla Polski ze względu na tragiczne i chwalebne dzieje tego miejsca.

Podczas Eucharystii ponowiono Akt poświęcenia się Niepokalanej.

Koncert Oratorium o Pokoju w wykonaniu zespołu "Miriam i Przyjaciele" z Niepokalanowa (pod dyrekcją o. Andrzeja Sąsiadka OFMConv), zgromadził w bazylice i przed sceną blisko tysiąc wiernych, aby pośród tylu globalnych zagrożeń (epidemii, wojny, głodu) wnieść Boże światło i pokój w każde ludzkie serce przez zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wstawiennictwo św. Maksymiliana - Patrona na trudne czasy i prosić Boga o zaprzestanie wojny na Ukraine, o pokój na świecie, ale także o pokój w naszej Ojczyźnie, rodzinach i w nas samych, aby chronione było każde ludzkie życie, a Maryja bardziej znana i kochana. Płyty CD Oratorium o Pokoju (z koncertu) i Oratorium Ocalenie (z okazji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej) - cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i nadal są dostępne w siedzibach MI w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pokarmem dla ciała były gorące dania, bigos i żurek świętokrzyski, dostępne dla wszystkich.

Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami z Dzienniczka św. Faustyny, którą prowadził ks. Sebastian Seweryn - opiekun MI diec. kieleckiej, nie miesiła uczestników w bazylice, a adoracja "w pielgrzymce na kolanach" wokół relikwii Drzewa Krzyża Świętego, którą prowadził Rektor bazyliki, trwała blisko godzinę.

Nieszpory z wypominkami za zmarłych rycerzy i wszystkich zmarłych z rodzin oraz Msza św. o godz. 18 za te dusze (z możliwością uzyskania dla nich odpustu), ze słowem o. Krzysztofa i błogosławieństwem relikwiami - zakończyły uroczyste wydarzenie.

"W tych czasach, pełnych lęku i zamętu, bardzo potrzebne jest mocne przypomnienie, że nasza Matka Bolesna - Niepokalana jest z nami, żeby nie stracić ducha, żeby nas to wszystko nie przygniotło i nie zapominać, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa i to do Niego należy ostatnie słowo, a owocami: ufności Trójjedynemu Bogu i mocnego trzymania się Matki Bożej są: pokój serca i radość duszy - mówiła Sekretarz Narodowa MI i organizatorka spotkania. - Oby te przeżycia duchowe przyczyniły się do wzrostu pokoju w naszych sercach, w naszych rodzinach, aby młode pokolenie wzrastało na korzeniach chrześcijańskiej wiary naszych ojców i było dumne ze swojego Narodu. Niech nastanie pokój, a ludzkość stanie się jedną rodziną w naszej Ojczyźnie, Europie i na świecie, byśmy "posłani w pokoju Chrystusa" spotkali się w tym miejscu kolejny raz, w sobotę, 16 września 2023 r."

Wsparciem tego Spotkania były: Fundacja PKO Banku Polskiego, która przekazała kwotę 20 tys. zł za pośrednictwem Fundacji Niepokalanej; media ziemi świętokrzyskiej (m.in. TVP3 Kielce, Radio Kielce) oraz wielu ojców i sióstr dobrej woli, przy dużym zaangażowaniu rycerki Niepokalanej Agaty Wojtyszek - poseł na Sejm RP, która objęła całość swoim patronatem, aby być razem przy Matce Bolesnej "u stóp Krzyża", by Ją pocieszyć i uradować Jej Niepokalane Serce.

Zofia Falkiewicz / mi-polska.pl

Program Spotkania 17 września 2022

9:45 Powitanie - o. Rektor
Wprowadzenie - o. Ryszard M. Żuber - prezes narodowy MI
10:00 Konferencja: o. dr Michał Nowak OFMConv - asystent prowincjalny MI
10:45 Koronka do Siedmiu Boleści Maryi z pieśnią (rozmowa duszy z Matką Bożą)
12:00 EUCHARYSTIA - o. Ryszard M. Żuber (przewodniczenie)
ponowienie Aktu poświęcenia się Niepokalanej
13:00 Koncert Oratorium o Pokoju w wykonaniu chóru i orkiestry symfonicznej "Miriam i Przyjaciele" z Niepokalanowa pod dyr. o. Andrzeja Sąsiadka OFM Conv
14:15 Przerwa na posiłek
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami z Dzienniczka św. Faustyny
16:00 Adoracja Drzewa Krzyża Świętego i błogosławieństwo Relikwiami
17:00 Nieszpory w intencji zmarłych polecanych oraz wszystkich rycerzy Niepokalanej
18:00 Msza święta dla pozostających na Świętym Krzyżu
  • Homilie podczas Eucharystii głoszą Ojcowie Oblaci Niepokalanej.
  • Podczas adoracji można obejść ołtarz, na którym wystawione będą Relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Serdecznie pozdrawiamy i oczekujemy na ŚWIĘTYM KRZYŻU, w najstarszym Sanktuarium w POLSCE.

Kontakt:
Zofia Falkiewicz, sekretarz Narodowy MI
tel. 782 660 436
e-mail: zofiafalkiewicz@o2.pl


Takie świętokrzyskie spotkania są planowane jako cykliczne, coroczne wydarzenie dla rycerzy Niepokalanej w Polsce, podczas trwającego odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego (11-18 września).


Wydarzenie mogło odbyć się dzięki funduszom przekazanym przez Fundację PKO Banku Polskiego.

W pozyskaniu i rozliczeniu środków pomaga Fundacja Niepokalanej.

  • swiety-krzyz-spotkanie-mi-patronat.png