• akcje-obrona-zycia.jpg

Maryja!

Wezwanie do modlitwy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia człowieka

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Bardzo proszę o codzienną modlitwę w powyższej intencji. Jeśli ktoś nie włączył się 25 marca do Apostolstwa Adopcji Dziecka Poczętego może to i powinien uczynić w dowolnym czasie! Ważne, aby słać do nieba nieustanne modlitwy w tej intencji. Wiele osób nie czeka na 25 marca, ale przez całe lata nieustannie się modli.

Jako Rycerze musimy też aktywnie włączać się w obronę i służbę życiu, zwłaszcza poczętemu. Niech każda kobieta w stanie błogosławionym będzie otoczona naszą modlitwą, życzliwością i szacunkiem oraz czułą opieką nad nią i jej dzieckiem! Trzeba to jej koniecznie powiedzieć! Z Niepokalaną musimy wygrać walkę z aniołami śmierci i grzechów wołających o pomstę do nieba (patrz Ukraina!).

Oto przerażające informacje (fragmenty) z Fundacji Pro - Prawo do życia:

"Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy legalizującej mordowanie dzieci do 12 tygodnia ich życia. Projekt zakłada też legalizację prawną przestępczości aborcyjnej. Dzięki temu handel pigułkami poronnymi (który już teraz odbywa się nielegalnie na gigantyczną skalę ze względu na przyzwolenie rządzących), stałby się formalnie całkowicie bezkarny.

Projekt zakłada legalizację aborcji do 12 tygodnia życia dziecka i refundację dzieciobójstwa przez NFZ!!! Wyznacza też sankcję dla szpitali i podmiotów leczniczych za odmowę aborcji!

Pierwszorzędnym celem jest w tej chwili zmiana świadomości Polaków i przekonanie naszego społeczeństwa, że aborcja jest czynem moralnie dobrym. Idealnym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest właśnie obywatelski projekt ustawy i kampania medialna z nim związana.

W ciągu najbliższych miesięcy należy się zatem spodziewać intensyfikacji medialnych manipulacji i przekłamań dotyczących aborcji. Z Internetu i telewizji będziemy słyszeć, że «aborcja jest OK», że to «prawo kobiet», że jako państwo i naród jesteśmy zacofani, że panują u nas średniowieczne standardy, że wstydzi się nas Europa itp. Nagłośnione zostaną propagandowo przygotowane historie kobiet, które dokonały aborcji i rzekomo niczego nie żałują. Pokazane zostaną też ciężko chore dzieci, które w imię «miłości» i «odpowiedzialności» powinny zostać zamordowane. Do tej akcji włączą się znani z ekranów celebryci, piosenkarze, aktorzy, prezenterzy i sportowcy.

Wszystko po to, aby zmienić nastawienie Polaków do aborcji i doprowadzić do tego, że nasze społeczeństwo zaakceptuje ten proceder lub przynajmniej będzie całkowicie bierne wobec niego. To również sposób na wywieranie presji na polityków, dla których liczą się przede wszystkim słupki sondażowe i procenty poparcia.

Nacisk wywierany na Polskę płynie z góry. Plan legalizacji i upowszechnienia aborcji został już dawno zrealizowany zarówno w krajach Zachodu, jak również na Wschodzie (Ukraina, Rosja).

Złożenie do Sejmu projektu aborcjonistów zbiega się w czasie z opublikowaniem przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ manifestu promującego legalizację dzieciobójstwa. WHO i ONZ wzywają do podjęcia działań: «aby dostęp i ciągłość kompleksowej opieki aborcyjnej były chronione przed barierami wynikającymi z sumienia». W dokumentach WHO aborcja jest określana jako forma zadbania o siebie. WHO twierdzi również, że w krajach takich jak Polska, w których nie ma powszechnego dostępu do legalnej aborcji, kobiety powinny dokonywać jej samodzielnie za pomocą tabletek poronnych.

Te wytyczne międzynarodowego lobby konsekwentnie realizują finansowani z zagranicy polscy aborcjoniści. Chcą, aby tabletki poronne, które obecnie można zamówić z dostawą do domu przez Internet, były powszechnie dostępne do kupienia wszędzie, podobnie jak np. popularne środki na ból głowy. Chcą również, aby w Polsce masowo otwierano gabinety śmierci zwane «klinikami», w których można dokonać aborcji na żądanie. Aby tak się stało, muszą dalej manipulować Polakami".

Niepokalana Maryja, Matka wszystkich ludzi, obroni nas przed potęgami wrogów Chrystusa! Rycerze Niepokalanej mają obowiązek pomóc Jej w tej walce o każde życie!

Prezes MI, o. Ryszard M. Żuber OFMConv

Niepokalanów, 19 kwietnia 2022 r.