Intencje MI na rok 2020

Abyśmy odkryli na nowo aktualność kolbiańskiego charyzmatu jako najwspanialszą drogę do świętości
Styczeń
Abyśmy umieli "oddawać siebie Niepokalanej" jako Jej umiłowne dzieci.
Luty
Abyśmy stawali się chrześcijanami, dla których pokora i posłuszeństwo są stylem życia.
Marzec
Aby nasza wytrwała modlitwa była oddechem dla naszych serc.
Kwiecień
Abyśmy nauczyli się akceptować i żyć duchem liturgii Triduum Paschalnego.
Maj
Aby przykład Maryi pomógł nam z odwagą iść za Chrystusem.
Czerwiec
Aby nasze życie stało się wspaniałym darem dla Boga i bliźniego.
Lipiec
Aby nasze chrześcijańskie życie stało się cudem wiary, nadziei i miłości.
Sierpień
Aby nasza braterska miłość spływała obficie na każdą napotkaną osobę.
Wrzesień
Aby nasza troska o rozwój życia duchowego uczyniła nas coraz bardziej otwartymi na działanie Boga.
Październik
Abyśmy zawsze i wszędzie byli zaangażowanymi głosicielami i świadkami Ewangelii.
Listopad
Aby przykład świętych pobudzał nas, by dać z siebie wszystko na drodze duchowego rozwoju.
Grudzień
Aby pokora i ubóstwo Chrystusa i Jego Matki zawsze były punktem odniesienia w naszych codziennych wyborach.