Intencje MI na rok 2016

Styczeń Abyśmy mogli wszędzie zanieść pokój, przebaczenie i zrozumienie sercem napełnionym miłosierdziem.
Luty Aby cierpiący na ciele i duszy, zostali pokrzepieni miłosierną miłością Boga.
Marzec Aby świadomość miłosierdzia Bożego, uzdolniła nas do gotowości bycia hojnym darem z siebie.
Kwiecień Aby nasze życie, było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu Bożym.
Maj Abyśmy wolni od wszystkich przesądów przyjęli braci w ich wyjątkowości.
Czerwiec Abyśmy kontemplując miłosierną miłość Chrystusa, otworzyli nasze serca na potrzeby braci.
Lipiec Aby urazy i gniew nie ugasiły naszej zdolności miłowania.
Sierpień Aby męczeństwo św. Maksymiliana zachęcało nas do bycia znakiem Bożego miłosierdzia dla tych, którzy żyją w rozpaczy.
Wrzesień Aby ci którzy są niewolnikami grzechu znaleźli w łasce Boga wewnętrzne uzdrowienie.
Październik Aby nasze miłosierdzie było na wzór miłosierdzia Niepokalanej Matki stojącej pod krzyżem.
Listopad Abyśmy nawet w chwilach ciemności i niepewności potrafili wzywać miłości miłosierną Boga.
Grudzień Aby Wcielenie i Narodzenie Chrystusa, były powodem do refleksji na temat miłosierdzia Boga do ludzkości.