• mi-olimpiada.jpg

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o świętym Maksymilianie organizowana jest od 2012 roku. Celem Olimpiady jest:

  • przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  • odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;
  • wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii.
  • zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  • współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

KONTAKT

Anna Nowak - przewodnicząca Komitetu Głównego;

e-mail: olimpiada(-at-)franciszkanie-warszawa.pl

tel. 514 050 353 po godz. 15