• abc-mi.jpg

ABC Rycerstwa Niepokalanej - podstawowe informacje

 1. Skąd rycerze w XXI wieku?
 2. Co to jest Rycerstwo Niepokalanej?
 3. Kiedy powstało MI i kto je założył?
 4. Co stanowi o istocie MI?
 5. Co jest celem MI?
 6. Jaka jest duchowość MI?
 7. Co to jest formacja MI?
 8. Jakimi środkami apostolstwa posługuje się MI?
 9. Co pobudza rycerza Niepokalanej do działania?
 10. Jakie są warunki przyjęcia do MI?
 11. Jak najprościej zostać rycerzem Niepokalanej?
 12. Jaka pieśń zagrzewa rycerzy do boju?
 13. AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ
 14. Modlitwa św. Maksymiliana
 15. Słowa zachęty Ojca Świętego Jana Pawła II do rycerzy Niepokalanej
 16. DNI ZYSKANIA ODPUSTÓW
 17. INFORMACJE