MI struktura

Centrum Narodowe • Centra Regionalne

Centrum Narodowe

Narodowy Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej im. Brata Innocentego • Siedziba Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce

Centra Regionalne

franciszkańskie w prowincji północnej i południowej • w diecezjach: białostockiej, bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, kieleckiej, krakowskiej i tarnowskiej

MI 3

Struktury prawnie niezależne od zarządu Stowarzyszenia, poświęcone całkowicie sprawom MI