• wpis-do-mi.jpg

Jak wpisać się do Rycerstwa Niepokalanej - krok po kroku

Jeśli chcesz włączyć się do RYCERSTWO NIEPOKALANEJ -
maryjnej organizacji założonej przez św. Maksymiliana M. Kolbego:

A. Zapoznaj się z charyzmatem Rycerstwa Niepokalanej:

B. Wybierz dzień, w którym chcesz być wpisany(a) do Księgo kanonicznej MI, najlepiej jakieś święto Maryjne. Wybierz z listy poniżej lub podaj swój własny specjalny świąteczny dzień. Następnie wypełnij FORMULARZ WPISU DO MI lub Deklarację włączenia się do MI i wyślij do Ośrodka Narodowego MI w Niepokalanowie.

Maryjne Dni Świąteczne
1 stycznia
Święta Boża Rodzicielka
11 lutego
NMP z Lourdes
25 marca
Zwiastowanie NMP
26 kwietnia
NMP Dobrej Rady
3 maja
NMP Królowej Polski
7 maja
NMP Matki Łaski Bożej
13 maja
NMP z Fatimy
24 maja
NMP Wspomożycielki Wiernych
31 maja
Nawiedzenie
Poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
NMP Matki Kościoła
2 sobota po Bożym Ciele
Niepokalanego Serca NMP
27 czerwca
NMP Nieustającej Pomocy
16 lipca
NMP z Góry Karmel
2 sierpnia
NMP Anielskiej
5 sierpnia
NMP Śnieżnej
13 sierpnia
MP Kalwaryjskiej
15 sierpnia
Wniebowzięcie
22 sierpnia
NMP Królowej
26 sierpnia
NMP Częstochowskiej
8 września
Narodzenie NMP
15 września
NMP Bolesnej
19 września
NMP Saletyńskiej
7 października
NMP Różańcowej
16 listopada
NMP Ostrobramskiej
21 listopada
Ofiarowanie NMP
27 listopada
NMP Cudownego Medalika
8 grudnia
Niepokalane Poczęcie
10 grudnia
NMP Loretańskiej
12 grudnia
NMP z Guadalupe

C. W dniu wybranym przez siebie w pełni uczestnicz we Mszy świętej, wcześniej przystąp do sakramentu pokuty; możesz też przygotować się do oddania poprzez odmówienie różańca i lekturę religijnej książki.

D. W dniu przystąpienia do MI odmów akt oddania się Niepokalanej. Zaleca się też odnowić przyrzeczenia chrztu świętego (wyrzeczenia się zła i wyznanie wiary). W tym dniu możesz uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

E. Wreszcie, zapytaj Niepokalaną i św. Maksymiliana, aby wskazali ci, jak najlepiej służyć Bogu od tej chwili.

FORMULARZ WPISU DO MI