• 1200x360-mi-herb.jpg

Znakiem zewnętrznym Rycerstwa Niepokalanej jest odznaka MI. Została ona zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych decyzją nr. AP. 3–243 z dnia 9 września 1938 r. W opisie zamieszczonym w Informatorze Rycerstwa Niepokalanej, nr 7 (28) Listopad 1938, s. 57. czytamy:

Odznaką MI jest: Kula ziemska srebrna. Litery M.I. niebieskie. Krzyż matowo–złoty, promienie jasno-złote. Obwódka odznaki (wąski pasek) jasno–brązowa. Krzyż oznacza odrodzenie duchowe świata. Promienie wychodzące z krzyża są symbolem zbawczego działania Krzyża Pana Jezusa. M.I. to królestwo Maryi w duszach ludzkich. Maryja doprowadza ludzkość do pełnego katolicyzmu. Wynikiem tego jest łączący wszystkich pokój, którego symbolem jest wieniec gałązek laurowych.

Znak ten jest obowiązujący dla MI w Polsce do chwili obecnej, jednak od 2005 r. jego wersja kolorystyczna uległa lekkiej korekcie. Zachowana została natomiast ogólna treść i symbolika.

Symbol ten umieszcza się na chorągwiach i sztandarach rycerskich, publikacjach MI, w miejscach spotkań, na ubiorze członka MI. Wskazuje on na zasadniczy cel: zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.

Obecnie najczęściej używana jest poniższa wersja herbu:

popularny herb MI
Herb MI (popularny)

Uwaga: Herb w tej wersji, opracowany przez redakcję "Informatora Rycerstwa Niepokalanej" w 2005 r., nie jest zgodny z tym zatwierdzonym przez MSW w 1938 r.