VII Zgromadzenie Narodowe MI

14-16 maja

Szczęść Boże! Maryja!

W związku z powiadomieniem, które otrzymaliśmy od pełniącego obowiążki prezesa międzynarodowego MI Miquele Bardos Prószyskiego, dot. VII Zgromadzenia Narodowego Sprawozdawczo-Wyborczego MI w Polsce, pragnę poinformować, że wszystko, co wysłała sekretarz narodowy MI do wspólnot MI, jest aktualne (także wybory delegatów, jeśli takie są dokonane), za wyjątkiem terminu w/w Zgromadzenia Narodowego.

Pozdrawiam serdecznie i polecam Niepokalanej

o. Stanisław Maria Piętka, prezes narodowy MI

Drogi Prezesie Narodowy
Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce
Czcigodny Ojcze Stanisławie,

Maryja!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na VII Zgromadzenie Narodowe Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Rycerstwa Niepokalanej, zwołane na dzień 15 maja 2021. (...) Rada Międzynarodowa MI, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, uznaje, iż poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego związanego z pandemią COVID-19, która na świecie oraz w Polsce niestety nie ustaje, i ograniczenia związane z ogólną mobilnością, jak również konieczność przestrzegania ewentualnych zarządzeń władzy publicznej odradzają sposobność odbycia w/w Zgromadzenia Narodowego we wspomnianej dacie. W związku z powyższym wydaje się właściwe (...) odroczyć zwołanie Zgromadzenia Narodowego na późniejszą datę, nie wcześniej niż na jesień 2021 r.

(...) Nadzwyczajne obecne okoliczności, których jesteśmy świadkami, powinny nas - każdego  rycerza - zmobilizować, w ślad za św. Maksymilianem, do jeszcze głębszego nawrócenia, żarliwszej modlitwy i bezgranicznego oddania się Niepokalanej, aby mogła Ona nami dowolnie i skutecznie rozporządzać dla dobra Kościoła i naszych braci oraz współobywateli. Niech św. Józef dba troskliwie o nasze - Jej Rycerstwo. 

Pozostaję w stałej łączności w modlitwie (...), z prośbą o modlitwę w intencjach światowego Rycerstwa, 

Miquel Bordas Prószynski
Presidente facente funzione 

Niepokalanów, 14-16 maja 2021 (odwołane)

VII Zgromadzenie Narodowe Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce

Sprawozdawczo-wyborcze

Piątek, 14 maja
Sanktuarium św. Maksymiliana
17:45 Zawiązanie wspólnoty
18:00 Eucharystia
Dom Rekolekcyjny I
19:15 Kolacja
Sanktuarium św. Maksymiliana
20:30 Różaniec. Apel Maryjny
Sobota, 15 maja
Sanktuarium św. Maksymiliana
6:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7:00 Eucharystia
Dom Rekolekcyjny I
8:00 Śniadanie
Sala św. Bonawentury
9:00 Rozpoczęcie obrad Zgromadzenia Narodowego MI
Powitanie
Słowo wstępne Prezesa Międzynarodowego
Sprawozdanie Prezesa Narodowego z działalności MI za okres 2016-2021
Sprawozdanie ze stanu finansów Stowarzyszenia
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11:00 Wybory Zarządu Narodowego Stowarzyszenia na VII kadencję
Dom Rekolekcyjny I
12:30 Obiad
Sala św. Bonawentury
14:00 Wybory Zarządu Narodowego MI c.d.
Program działalności Stowarzyszenia na lata 2021-2024
Dom Rekolekcyjny I
18:30 Kolacja
Sanktuarium św. Maksymiliana
20:30 Różaniec święty. Apel Maryjny
Posiedzenie nowo wybranego Zarządu Narodowego MI
Niedziela, 16 maja
Dom Rekolekcyjny I
7:00 Śniadanie
Sanktuarium św. Maksymiliana
7:45 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00 Eucharystia
Ponowienie Aktu poświęcenia się Niepokalanej
Słowo p.o. Prezesa Międzynarodowego MI