Zarząd Narodowy MI

15 października 2016 r. wybrano Zarząd Narodowy MI na lata 2016-2020.

Prezesem został wybrany o. Stanisław M. Piętka; zastępcą - o. Robert M. Stachowiak; delegatem ds młodzieży - o. Tomasz Tęgowski; sekretarzem - Dorota M. Koszałka; zaś członkami zarządu zostali: Teresa M. Michałek oraz Leszek Maksymilian Jaworski. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Krystyna Radomska, Danuta Orlikiewicz i Helena Kucharska. Ekonomem Stowarzyszenie została Barbara Pietrzykowska.

Zob.Zarząd MI na stulecie