Zarząd Narodowy MI

15 października 2016 r. wybrano Zarząd Narodowy MI na lata 2016-2020.

Prezesem został wybrany o. Stanisław M. Piętka; zastępcą - o. Robert M. Stachowiak (od 20 maja 2018 - o. Piotr M. Lenart); delegatem ds młodzieży - o. Tomasz Tęgowski; sekretarzem - Dorota M. Koszałka; zaś członkami zarządu zostali: Teresa M. Michałek oraz Leszek Maksymilian Jaworski.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Krystyna Radomska, Danuta OrlikiewiczHelena Kucharska.

Ekonomem Stowarzyszenia została Barbara Pietrzykowska.