Dzisiaj, podczas tego czuwania chcemy prosić Niepokalaną, by uchroniła Kościół święty od wszelkich wpływów masońskich - a szczególnie, by pasterze Kościoła: Ojciec Święty, kardynałowie, biskupi, księża i diakoni - potrafili w sposób jednoznaczny rozpoznać i odrzucić próby przenikania ideologii masońskiej do sfery życia religijnego, społecznego, politycznego i moralnego wyznawców Chrystusa.