Program czuwania modlitewnego

- wyjaśnienie, jak zorganizować i przeprowadzić Czuwanie Modlitewne w swojej parafii.

Wprowadzenie do modlitewnego czuwania

- propozycja tekstu do wykorzystania jako komentarz na rozpoczęcie Czuwania Modlitewnego.

Tajemnice chwalebne - rozważania różańcowe

- rozważania do tajemnic chwalebnych do wykorzystania podczas nabożeństwa różańcowego.

Świadectwa

do ewentualnego wykorzystania - jeśli nie znajdą się osoby, które podzielą się swoim doświadczeniem życia z Maryją i św. Maksymilianem.

Różaniec ze św. Maksymilianem

- propozycja rozważań do tajemnic różańcowych.

Celebracja "Historia miłosierdzia"

- propozycja nabożeństwa podczas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nabożeństwo posłania

- propozycja nabożeństwa do przeprowadzenia na zakończenie Czuwania Modlitewnego.