Każde życie jest święte i bezcenne. Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci, bo On jest Stwórcą i Dawcą wszelkiego życia. Nie dziwi więc, że przeciwnik Boga chce zająć miejsce Boga i uzurpować sobie prawo do decydowania o tym, kto ma żyć, a kogo należy zabić. Dziedzictwem masonerii jest krew i błoto; to w wyniku działań masonerii wybuchła rewolucja francuska, a później rewolucja październikowa, meksykańska lat 20. i hiszpańska lat 30. ubiegłego wieku. Rewolucje te spowodowały ludobójstwo, któremu towarzyszyło wyjątkowe okrucieństwo i bestialstwo. Podobne rewolucje pustoszą dziś narody Azji, Ameryk i Afryki.

Masoneria stoi za wydarzeniami, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. Jej dziełem jest także II wojna światowa, która była hekatombą okrucieństwa i przyniosła na niewyobrażalną skalę śmierć milionom ludzi.

Dlatego już prawie od stu lat Rycerstwo Niepokalanej w szczególności stara się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...", aby za wstawiennictwem Niepokalanej doprowadzić wszystkich do Chrystusa i aby już nigdy więcej nie powtórzyły się tak niewyobrażalne okrucieństwa, niszczące życie ludzkie.

W tym miesiącu chcemy modlić się o ocalenie każdego zagrożonego ludzkiego życia, tak poczętego już w łonie matki i narażonego na brutalną śmierć, jak i będącego w jesieni życia czy dotkniętego chorobą lub cierpieniem, narażonego na niezrozumienie, samotność i często czynną lub bierną eutanazję.

Maryjo Niepokalana, wypraszaj nam łaski nawrócenia i uświęcenia. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.