Dziś nie brakuje ludzi, którzy nie tylko nie słuchają głosu Wcielonego Słowa, ale dążą do tego, by i innych od Prawdy odciągnąć. Dlatego już prawie od stu lat Rycerstwo Niepokalanej w szczególności stara się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...", aby za wstawiennictwem Niepokalanej doprowadzić wszystkich do Chrystusa.

Dziś chcemy modlić się za wszystkie osoby konsekrowane, aby były czytelnym znakiem miłości Bożej w świecie, a przez świadectwo swego życia były solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-14).