Jako katolicy i chrześcijanie głęboko wierzymy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, narodzonym z Maryi Dziewicy, która poczęła Go w dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego. Chrześcijanie, rozważając tę prawdę, już od samego początku nazywali Maryję Matką Bożą. Jednakże nazywanie Maryi Matką Bożą nie spodobało się niektórym chrześcijanom, a Nestoriusz - patriarcha Konstantynopola w V wieku otwarcie się temu sprzeciwiał, uznając, że Maryję można najwyżej nazwać Rodzicielką Chrystusa. Prawdę o Bożym macierzyństwie Maryi uroczyście ogłoszono na III Soborze Powszechnym w Efezie w roku 431, a uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Kościele katolickim obchodzona jest 1 stycznia.

Niestety, w naszych czasach zdarza się dość często, że Maryja pod tym tytułem jest wzywana "do czczych rzeczy" - nawet przez niewierzących, którzy bezwiednie lub z przyzwyczajenia używają go jako elementu wyrażania swoich emocji. Czasem także autorzy scenariuszy filmów czy kabaretów posługują się tym tytułem, by nierzadko ośmieszyć wierzących i wiarę katolicką.

Dlatego w tym miesiącu - modląc się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza masonów i żydów - zgodnie z wezwaniem płynącym z Fatimy, będziemy także wynagradzać wszelkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Bożemu Macierzyństwu Najświętszej Maryi Panny oraz świadome lub z przyzwyczajenia nadużywanie tego największego Maryjnego przywileju, aby ci ludzie nawrócili się i w końcu jako ludzie nowi i prawdziwie wolni zaczerpnęli z pełni łask, które z najsłodszego Serca Jezusowego przez ręce Niepokalanej na nas spływają.

Maryjo Niepokalana, przyjmij nasze modlitwy i ofiary jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszelkie zniewagi, którymi ludzie ranią Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.