W rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej uświadamiamy sobie, że święty Maksymilian Kolbe, wyznaczając pole działania rycerzy Niepokalanej, praktycznie wprowadził w życie prośbę Matki Bożej, która w Fatimie wezwała ludzi do modlitwy za grzeszników i ofiarowania się Jej Niepokalanemu Sercu.

Bowiem Rycerstwo Niepokalanej istnieje w szczególności po to, by modlić się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej".

Dzisiaj, podczas tego czuwania, chcemy dziękować Panu Bogu za dar Rycerstwa Niepokalanej dla Polski i całego świata, a także prosić Niepokalaną, by uchroniła Kościół święty od wszelkich wpływów masońskich - a szczególnie za tych, którzy urągają Niepokalanej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach, bo jak mówił Pan Jezus siostrze Łucji w 1930 roku: "Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. Chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia".

Maryjo Niepokalana, Matko Miłosierdzia, z Twoją pomocą zanurzamy dusze biednych grzeszników w ocean Bożego miłosierdzia, albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.