Dziś modlimy się modlitwą różańcową w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Będziemy modlić się o pokój na świecie, a szczególnie o ustanie ataków terrorystycznych. Kontynent europejski, zalewany przez islam, ateizm i liberalny agresywny laicyzm, a także narastającą falę terroryzmu, może ocalić nade wszystko modlitwa, a szczególnie modlitwa różańcowa.

Najświętsza Maryja Panna w Fatimie przypomniała, że zachowanie pokoju na świecie jest możliwe tylko dzięki modlitwie, szczególnie różańcowej, a także poprzez podjęcie pobożnej praktyki pierwszych sobót miesiąca z przyjęciem Komunii Świętej jako wynagrodzenie za bluźnierstwa okazane Jej Niepokalanemu Sercu.

Te bluźnierstwa i niewdzięczności wymierzone w Maryję, Matkę Bożą, wzrosły szczególnie od czasu Reformacji, a zostały spotęgowane działaniami masonerii, wymierzonymi także w Chrystusowy Kościół i wiarę katolicką.

Dlatego już od stu lat Rycerstwo Niepokalanej w szczególności stara się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...", aby za wstawiennictwem Niepokalanej doprowadzić wszystkich do Chrystusa, a w ten sposób wypełnia prośbę samego Pana Jezusa o wynagradzanie za grzechy, które ranią Bolesne Serce Jego Matki - macierzyński symbol Jej miłosiernej miłości i pragnienia zbawienia całej ludzkości w Nim.

"Społeczeństwa zagrożone przez apostazję stoją przed groźbą degradacji moralnej. Upadek moralności pociąga za sobą upadek społeczeństw" (św. Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982 r.) - czego w sposób jakże bolesny doświadcza współcześnie kontynent europejski, zalewany przez islam, ateizm i liberalny agresywny laicyzm, a także narastającą falę terroryzmu. Dziś chcemy modlić się o pokój na świecie, a szczególnie o ustanie ataków terrorystycznych.

Maryjo Niepokalana, wypraszaj nam łaski pokoju i pojednania dla nas i całego świata. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.