Czyste i szlachetne serca, dążące do zachowania wierności Bogu i Jego przykazaniom, są "solą w oku" dla demonów i ich niewolników. Dlatego zalewają człowieka filmami, reklamami, obrazami i przekazami, które mogą przyczynić się do zniewolenia człowieka nieczystością, pożądliwością i trzymania go w niewoli pornografii czy erotyzmu. Taki człowiek ma często w nienawiści wszystko to i każdego, kto przypomina mu o jego zniewoleniu.

Dlatego w tym miesiącu modląc się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza masonów i żydów zgodnie z wezwaniem płynącym Fatimy będziemy także z całych sił wynagradzać wszelkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Dziewictwu Najświętszej Maryi Panny przez ludzi zniewolonych nieczystością i erotyzmem.

W różnym stopniu i na różne sposoby polecenie to realizuje już od stu lat Rycerstwo Niepokalanej starając się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...".

Módlmy się także za tych, którzy wyśmiewają, poniżają lub gardzą dziewictwem, czystością; którzy trwają w grzechach nieczystych; którzy namawiają innych do nieczystości. Polecajmy wstawiennictwu Maryi, zawsze Dziewicy, wszystkich producentów filmów pornograficznych i nieprzyzwoitych, reżyserów i aktorów, którzy w tych filmach biorą udział aby uleczyli swe serca i zrozumieli piękno i wartość czystości i dziewictwa, a przez to podjęli starania o naprawienie wyrządzonego zła, uwolnili się zupełnie z obłędu grzechów nieczystych i w końcu jako ludzie nowi i prawdziwie wolni zaczerpnęli z pełni łask, które z najsłodszego Twego Serca przez ręce Niepokalanej na nas spływają.

Maryjo Niepokalana, przyjmij nasze modlitwy i ofiary jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszelkie zniewagi, którymi ludzie ranią Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.