Począwszy od tego miesiąca, przez kolejne pięć - aż do października włącznie, modląc się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza masonów i żydów - będziemy także z całych sił wynagradzać wszelkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przez niewdzięcznych ludzi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi - co polecał czynić Pan Jezus siostrze Łucji de Santos - wizjonerce z Fatimy.

W różnym stopniu i na różne sposoby polecenie to realizuje już od stu lat Rycerstwo Niepokalanej starając się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów....

Panie Jezu, polecamy Ci także chrześcijan innych wyznań – w tym w szczególności: prawosławnych i protestantów, którzy odrzucają prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi, Twojej i naszej Matki. Otwórz ich serca na rozumienie tej prawdy, aby mogli też zaczerpnąć z pełni łask, które z najsłodszego Twego Serca przez ręce Twej niepokalanej Matki na nas spływają.

Maryjo Niepokalana, przyjmij nasze modlitwy i ofiary jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszelkie zniewagi, którymi ludzie ranią Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.