• modlitwa-antypandemicczna-2021-10.jpg
31 października

Dokument Kongregacji Nauki Wiary (z 17 gru 2020) stwierdza, że w przypadku pandemii "można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych [1] za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki, z których zostały wyprodukowane".


[1] Lepszym tłumaczeniem byłoby użycie słów: "korzystać tylko z takich szczepionek, które z całą pewnością są uznane".


Z powyższego wynika, że z przynajmniej trzech powodów, używanie tzw. szczepionek przeciw COVID-19 powinno wywołać sprzeciw prawego sumienie.

I. Fakty, które świadczą o ukrywaniu prawdy nt. "pandemii koronawirusa".

 • Tzw. zaszczepieni nie są kontrolowani ani prewencyjnie badani pod kontem zarażenia lub bycia nosicielami wirusa - a zatem wirus nie jest tak bardzo groźny, skoro wobec niezaprzeczalnego faktu, że szczepionka nie chroni przed zarażeniem się wirusem, lekceważy się prewencję;
 • z drugiej strony wyolbrzymia się prewencję, mającą znamiona represji, wobec osób zdrowych, nie przejawiających żadnych symptomów choroby, niezaszczepionych, zarówno tzw. ozdrowieńców, jak i tych, którzy w różnym stopniu i w różny sposób nabyli naturalną odporność;
 • powyższe spostrzeżenia poddają w wątpliwość adekwatność nazywania problemu "pandemią koronawirusa", a tym samym uznania przez wierzących, że mają do czynienia z prawdziwą pandemią;
 • powyższą tezę potwierdza także łatwe wycofywanie się organizatorów imprez z pierwotnych ostrych restrykcji, czyli udostępniania wydarzenia tylko i wyłącznie dla zaszczepionych, a następnie - wobec nacisków czy protestów - luzowanie tych obostrzeń; świadczyć to może także o tym, że wprowadzanie takich restrykcji ma na celu - nie ochronę przed zarażeniem, ale wymuszanie szczepienia się.

II. Preparaty szczepionkowe są obciążone poważnymi wątpliwościami co do klinicznego bezpieczeństwa i skuteczności.

 • W takim przypadku ogromnym złem moralnym byłoby świadome przyjęcie skażonych moralnie szczepionek, szczególnie że duża część środowisk naukowych i medycznych poddaje w wątpliwość lub wprost wykazuje, że te produkty szczepionkowe nie są "klinicznie bezpieczne i skuteczne".

III. Bezpośredni związek z aborcją.

 • Liczne publikacje i wypowiedzi specjalistów medycznych oraz osób w różnym stopniu powiązanych z środowiskiem aborcyjnym (klinikami aborcyjnymi), jednoznacznie wskazują na bezpośredni związek produktów mRNA z wykorzystaniem linii komórkowych pozyskanych z abortowanych dzieci tu i teraz, a nie "w dalekiej przeszłości", i nie "z dwóch płodów", ale z masowo wywoływanych poronień kobiet w ciąży, a następnie w sposób bestialski mordowanych dzieci;
 • jeżeli podejrzenie o pedofilię jest wystarczającym pretekstem do odbierania prawa wykonywania zawodu lub posługi duszpasterskiej przez podejrzanego o to przestępstwo, to tym bardziej udokumentowane przypadki wykorzystywania abortowanych dzieci jako surowca branży medycznej, w tym producentów preparatów szczepionkowych, powinny być powodem ostrego sprzeciwu wobec przyjmowania i dystrybucji w sposób tak niegodny człowieczeństwa uzyskanych produktów.

Wobec milczącego pozwolenia na kontynuowanie tego procederu, które ma znamiona zbrodni na najbardziej bezbronnych ludziach, podejmujemy modlitwę ekspiacyjną, jak również modlitwę oddalenia skutków dla życia doczesnego i wiecznego u ludzi, którzy nie byli do końca świadomi, jak bardzo moralnie skażone są preparaty, które przyjęli lub zostali zmuszeni do ich przyjęcia.

Modlitwa "antypandemiczna"

modlitwa o oddalenie skutków przyjęcia preparatów skażonych moralnie

"A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,35)

W wigilię Wszystkich Świętych, za ich wstawiennictwem, na czele z Niepokalaną Matką Jezusa Chrystusa, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem, będziemy modlić się o uwolnienie wszystkich zaszczepionych preparatami inżynierii genetycznej, skażonymi moralnie przez wykorzystanie do ich produkcji komórek dzieci abortowanych.

Modlimy się także, aby na jaw wyszły knowania serc przewrotnych, o wyzwolenie z lęku, opresji, poprzez poznanie pełnej prawdy, która w Chrystusie nas wyzwoli.

Modlitwa do Boga Ojca

Miłosierny i Sprawiedliwy Boże, Ojcze nasz,
do Ciebie należy czas i wieczność
oraz wszelkie stworzenie widzialne i niewidzialne.
Wejrzyj na Twój lud odkupiony,
obmyty wodą chrztu świętego,
zarażany pandemią strachu.

Boże, Ojcze Wszechmogący,
przez zasługi Najświętszych Ran i Najświętszej Krwi
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
wyzwól swój Lud
od lęku, niepewności, bezradności;
oddal negatywne skutki nieludzkich eksperymentów,
którym Twoje dzieci są poddawane.

Boże Ojcze, Który wybrałeś Niewiastę Niepokalaną
na Matkę Twojego Syna,
przez Jej Niepokalane Serce
doprowadź nas do pełnej prawdy,
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Daj swoim dzieciom:

 • siłę do walki ze złem, kłamstwem i niesprawiedliwością;
 • wytrwałość w dążeniu do prawdy;
 • moc do przeciwstawienia się próbom odbierania im wolności fizycznej i duchowej, wolności sumienia;
 • światły i rozsądny umysł, aby umieli rozeznać podstępne knowania ludzi, których umysły i sumienia zostały zarażone żądzą władzy oraz niepohamowaną żądzą wyzysku i bogacenia się kosztem bezbronnych ich ofiar, całych narodów, całych populacji...

Dobry Boże, Który posłałeś Swojego Syna jako Księcia Pokoju, napełnij serca swych dzieci pokojem – pokojem, nie takim, jaki daje świat, ale jaki daje Twój Syn, Jezus Chrystus.

Tobie, Ojcze Niebieski, przez Najświętsze Rany i Najświętszą Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, oddajemy całą ludzkość i każdego człowieka z osobna, szczególnie tego, który wbrew własnej woli został zmuszony do przyjęcia preparatów skażonych etycznie, od złych tego skutków:

(powtarzamy) Wybaw ich, Panie!

 • biskupów, kardynałów, księży, całe duchowieństwo i osoby konsekrowane (zakonne), od złych skutków przyjęcia skażonych etycznie preparatów, wybaw ich, Panie!
 • lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, pracowników służby zdrowia, od złych skutków przyjęcia skażonych etycznie preparatów, wybaw ich, Panie!
 • nauczycieli, profesorów, pracowników uczelni każdego stopnia, studentów oraz uczniów szkół podstawowych i średnich, od złych skutków przyjęcia skażonych etycznie preparatów, wybaw ich, Panie!
 • żołnierzy, policjantów, strażaków i wszystkie służby mundurowe, od złych skutków przyjęcia skażonych etycznie preparatów, wybaw ich, Panie!
 • dyrektorów, prezesów oraz wszystkich pracodawców i pracowników, od złych skutków przyjęcia skażonych etycznie preparatów, wybaw ich, Panie!
 • rodziców (matki i ojców), młodzież i dzieci, osoby starsze, hospitalizowane, z domów opieki społecznej, z domów dziecka, więźniów i wszystkie osoby ubezwłasnowolnione, od złych skutków przyjęcia skażonych etycznie preparatów, wybaw ich, Panie!

Psalm 64

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.

Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
i przed zgrają złoczyńców.

Ostrzą oni jak miecz swe języki, †
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.

Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
umacniają się w złym zamiarze.

Zamyślają potajemnie zastawić sidła †
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.

Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.

Własny język upadek im gotuje, *
a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.

Ludzie ogarnięci bojaźnią †
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.

Sprawiedliwy weseli się w Panu, †
do Niego się ucieka, *
a wszyscy prawego serca się chlubią.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Amen.

Dobry Boże, wierzymy, że tylko w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, znajdziemy uzdrowienie i ratunek od każdego zła, bo tylko On jest Jedynym Zbawicielem świata, Prawdą i Życiem. Daj nam moc wytrwania w wierze, w wierności Twojemu Duchowi Świętemu, w wierności Ewangelii świętej.

Litania do Wszystkich Świętych

 • Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
 • Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
 • Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Maryjo, módl się za nami.
 • Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
 • Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
 • Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
 • Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.
 • Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
 • Święty Józefie, módl się za nami.
 • Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
 • Święty Andrzeju, módl się za nami.
 • Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
 • Święty Tomaszu, módl się za nami.
 • Święty Mateuszu, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
 • Święty Łukaszu, módl się za nami.
 • Święty Marku, módl się za nami.
 • Święty Barnabo, módl się za nami.
 • Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.
 • Święty Szczepanie, módl się za nami.
 • Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
 • Święty Polikarpie, módl się za nami.
 • Święty Justynie, módl się za nami.
 • Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
 • Święty Cyprianie, módl się za nami.
 • Święty Bonifacy, módl się za nami.
 • Święty Wojciechu, módl się za nami.
 • Święty Stanisławie, módl się za nami.
 • Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami.
 • Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.
 • Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
 • Święta Agnieszko, módl się za nami.
 • Święta Mario Goretti, módl się za nami.
 • Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.
 • Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
 • Święty Ambroży, módl się za nami.
 • Święty Hieronimie, módl się za nami.
 • Święty Augustynie, módl się za nami.
 • Święty Atanazy, módl się za nami.
 • Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
 • Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
 • Święty Marcinie, módl się za nami.
 • Święty Patryku, módl się za nami.
 • Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
 • Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
 • Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
 • Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.
 • Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami.
 • Święty Antoni, módl się za nami.
 • Święty Benedykcie, módl się za nami.
 • Święty Bernardzie, módl się za nami.
 • Święty Dominiku, módl się za nami.
 • Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.
 • Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
 • Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
 • Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
 • Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
 • Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
 • Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
 • Święty Janie Bosko, módl się za nami.
 • Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
 • Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
 • Święty Pio z Pietrelciny, módl się za nami.
 • Święty Ludwiku, módl się za nami.
 • Święty Kazimierzu, módl się za nami.
 • Święta Moniko, módl się za nami.
 • Święta Jadwigo, módl się za nami.
 • Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
 • Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
 • Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
 • Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
 • Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
 • Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
 • Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
 • Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
 • Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
 • Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
 • Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
 • Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, † wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń.


31 października, 11:50 − modlitwa antypandemicznea 2021

Modlitwa dająca nadzieję i przywracająca pokój serca.