Niepokalanów Lasek, rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej

2018-01-02

W dniach 2-8 stycznia 2018 r. w Niepokalanowie Lasku odbyły się Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI) w ramach formacji Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN).

Podczas tych dni uczestnicy zgłębiali historię powstania Rycerstwa Niepokalanej, poznawali jego organizację i działalność. Ojcowie głoszący konferencje pomagali uczestnikom odkrywać przynależność do Rycerstwa jako powołanie i zachęcali do odkrywania tego, w jaki sposób mogą je realizować w swoim codziennym życiu. Zostały przedstawione mniej znane fakty oraz wiele historii z życia św. Maksymiliana. Tematyka konferencji miała na celu lepsze zrozumienie tego, kim jesteśmy jako Rycerze Niepokalanej i rozbudzenie ducha ewangelizacji na wzór św. Maksymiliana.

Słowo Boże podczas rekolekcji głosił prezes narodowy MI o. Stanisław M. Piętka. Wyjaśniał on dogmaty o Najśw. Maryi Panie: Maryja - Matka Boga, Maryja - Zawsze Dziewica, Maryja - Niepokalanie Poczęta, Maryja - Wniebowzięta. Uczestnicy mogli dzięki temu głębiej wejść w to, kim jest Niepokalana, zastanowić się, kim jest dla każdego osobiście oraz przyjrzeć się osobistej relacji z Nią. Pomocą w zgłębianiu tych prawd było rozważanie Słowa Bożego przed Najśw. Sakramentem. Treść fragmentów do medytacji wskazywała na konkretne wydarzenia z życia Matki Bożej oraz Jej ogromną rolę w zbawczym dziele Jezusa.

Zwieńczeniem rozważań, zdobytej wiedzy i poznanych prawd był ponowny akt oddania się Niepokalanej. Podczas nabożeństwa każdy uczestnik mógł, patrząc w oczy Maryi, oddać Jej wszystkie sprawy, które nosi w sercu. Dzięki temu uczestnicy przypomnieli sobie, że do Maryi można, a nawet trzeba zwracać się z każdą sprawą, bo Ona zajmie się nią najlepiej.

Uczestnicy stanęli również przed wyzwaniem stworzenia przykładowego programu w ramach ewangelizacji dzieci i młodzieży. Zostali podzieleni na trzy grupy i tworzyli projekty aktywności, mające na celu przybliżyć docelowym grupom wiekowym postać Niepokalanej, charyzmat Rycerstwa oraz osobę św. Maksymiliana.

Podczas rekolekcji był też czas na wymianę osobistych doświadczeń bycia rycerzem, na rozrywkę podczas pogodnych wieczorów, czy luźne rozmowy budujące wspólnotę.

Rekolekcje te są świetną okazją do lepszego zrozumienia, jaki jest cel, o którym myślał św. Maksymilian zakładając MI, co każdy rycerz może wnieść do wspólnoty oraz zachętą do coraz bliższego poznawania Matki Najśw. i doskonalszego oddawania się w Jej ręce.

Ewa Topa, uczestniczka