Nowy wiceprezes MI

2018-05-20

W związku z rezygnacją o. Roberta M. Stachowiaka z funkcji wiceprezesa MI, którą złożył 23 kwietnia br., Zarząd Narodowy MI, obradujący 20 maja br. w Niepokalanowie Lasku, wybrał nowego wiceprezesa Stowarzyszenia. Został nim o. Piotr M. Lenart - franciszkanin prowincji krakowskiej. Dyrektorium Narodowe MI w par. 29 określa: "W przypadku ustąpienia członka Zarządu Narodowego lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Zarządowi Narodowemu przysługuje prawo kooptacji". Nowemu o. Wiceprezesowi o. Stanisław M. Piętka - prezes Narodowy MI, życzył, aby Niepokalana dopomagała mu i błogosławiła w pracy dla MI.

O. Piotr M. Lenart jest członkiem prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Od początku swego zakonnego życia jest związany z Rycerstwem Niepokalanej. Już jako kleryk, widząc brak kapłanów zaangażowanych w MI, powiedział: "Będę kapłanem dla Rycerstwa". W tym czasie wydawał czasopismo dla młodych rycerzy Niepokalanej "Czekam...", które obecnie wychodzi pod nazwą "Rycerz Młodych" pod jego redakcją. Od 2000 r. posługuje w Niepokalanowie, gdzie m.in. redagował czasopisma MI: "Informator Rycerstwa Niepokalanej", a w latach 2001-2016 - "Rycerza Niepokalanej". Obecnie zajmuje się administracją serwera maryjni.pl, a także administruje i redaguje portale internetowe: niepokalanow.pl, mi-polska.pl i inne związane z charyzmatem MI. Za najbliższy cel stawia sobie większe wykorzystanie możliwości Internetu dla realizacji celu MI oraz większą troskę o członków MI-1, by czuli się bardziej związani ze Stowarzyszeniem i podejmowanymi przez niego działaniami ewangelizacyjnymi.

T. Michałek, rzecznik prasowy MI