Wybory MI w diecezji tarnowskiej

2017-06-09

Rycerstwo Niepokalanej diec. tarnowskiej od 9 do 11 czerwca spotkało się na rekolekcjach w Ciężkowicach. Na zakończenie rekolekcji, w niedzielę 11 czerwca został wybrany nowy zarząd diecezjalny MI na lata 2017-2021.

Jan Hajduga - dotychczasowy prezes diecezjalny, wyraził wdzięczność za to, że to „członkom ustępującym z urzędu przypadło w udziale wejść w setą rocznicę objawień maryjnych w Fatimie, jak również przygotować się do setnej rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej”.

"Główne uroczystości diecezjalne planowane są na początek października 2017 r. Dopięcie prac nad przebiegiem tych uroczystości przypadnie w udziale nowemu zarządowi diecezjalnemu, któremu życzymy wielu łask Bożych i opieki Niepokalanej" - zaznaczył były prezes diecezjalny.

W głosowaniu wzięło udział 56 delegatów reprezentujących stowarzyszenie z różnych parafii, w których działa MI na terenie diec. tarnowskiej. Wyborom przewodniczył o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI. W słowie wprowadzającym w wybory o. Stanisław przypomniał: "Zadaniem każdego z osób, które wchodzą w skład władz MI, jest służba na rzecz innych wspólnot MI".

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności MI, delegaci przystąpili do głosowania, podczas którego  prezesem MI diec. tarnowskiej została wybrana Julia Skrzynecka z Dębicy.

Rekolekcje i wybory zarządu MI diec. tarnowskiej
Zarząd MI diec. tarnowskiej 2017-2021

Przygotowaniem do wyborów były rekolekcje MI diec. tarnowskiej, które w tym roku poprowadził ks. Kazimierz Bonarek. Wygłosił on kilka konferencji, w których przypominał czym jest Rycerstwo Niepokalanej i jaką ma funkcję w Kościele i w świecie współczesnym. Podczas rekolekcji zaplanowano wydanie jeszcze w tym roku książki Kult św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Rycerstwo Niepokalanej w diecezji tarnowskiej”.

st