Wilanów | Dzień Mazowieckiej Wspólnoty MI 2019

16 listopada
 • ks. Piotr Celejewski

  ks. Piotr Celejewski

 • o. Stanisław M. Piętka

  o. Stanisław M. Piętka

 • Bogdan Romanowski i Anna Rastawicka

  Bogdan Romanowski i Anna Rastawicka

 • o. Gabriel Bartoszewski

  o. Gabriel Bartoszewski

 • chór parafialny

  chór parafialny

Pierwszy Dzień Mazowieckiej Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej już za nami. Odbył się on w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie/Warszawie w dniu 16 listopada 2019 r. Hasłem tego dnia były słowa Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego "Oddychać Maryją". Celem konferencji było zintegrowanie rycerzy Niepokalanej, którzy działają na terenie Mazowsza.

Do stolicy tego dnia zjechało ponad 450 osób, by pochylić się nad postacią kard. Stefana Wyszyńskiego. Była to też okazja do promocji historii Polski w relacji z Kościołem katolickim w okresie PRL-u.

Pierwsza konferencja, którą usłyszeli uczestnicy konferencji, mówiła o pokorze Najśw. Maryi Panny. Opiekun grupy MI, gospodarzy spotkania, ks. Piotr Celejewski podkreślał, że "pokora - to rozpoznanie swojej wartości i stanięcie przez Bogiem w prawdzie". Zauważył też, że drogą do pokory zawsze jest uniżenie oraz zasłuchanie w Słowo Boże. Prelegent przekonywał, że taką postawą cechowała się Matka Najświętsza, która - zasłuchana w Słowo Boże - nigdy nie stawiała siebie na pierwszym miejscu, ale Boga.

Kolejnym prelegentem był o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI, który zauważył, że pierwsza wspólnota MI na Mazowszu powstała 92 lata temu, wraz z przybyciem św. Maksymiliana do Niepokalanowa. "11 stycznia przyszłego roku będziemy obchodzić 100-lecie założenia pierwszego koła MI dla osób świeckich, a 3 stycznia pierwszego koła dla kapłanów. W tym roku, w październiku, obchodziliśmy setną rocznicę powstania MI na ziemiach polskich i pierwszego koła MI dla kleryków" - przypomniał o. Stanisław. Prezes powiedział też, czym jest i jaki jest cel Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez św. Maksymiliana.

Podczas homilii ks. PiotrCelejewski pokazał czym jest siła modlitwy. Mówił też o trudności w relacji z Bogiem, gdy wydaje się, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Kaznodzieja przytoczył słowa kard. Wysyzńskiego, wypowiedziane w trudnym dla niego doświadczeniu, choroby ojca: "Nie pytam dlaczego, bo po cóż by była moja wiara, ale trwam na modlitwie". Kaznodzieja zachęcił, by nie stracić wiary w to, że Bóg jest i że zawsze się nami opiekuje jako swoimi umiłowanymi dziećmi, choć czasem musimy przejść przez różnego rodzaju trudności. Bóg jednak widzi dalej, widzi to, czego my nie jesteśmy w stanie dostrzec.

Po południu dyskusję panelową poprowadził redaktor telewizji Polsat Bogdan Rymanowski. Do udziału w tej części spotkania zostali zaproszeni dwaj świadkowie życia kard. Stefana Wyszyńskiego: Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, o. Gabriel Bartoszewski - kapucyn i wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, a także o. Stanisław M. Piętka.

Pani Anna podzieliła się swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi z życiem Kardynała. Zwróciła uwagę na umiłowanie Matki Bożej, czego dowodem było choćby odmawianie trzech części Różańca świętego czy częste rozmowy o Matce Bożej. Mówiła o prostocie Prymasa oraz o tym, że w swoim podwładnym zabraniał krytykowania innych osób.

Wicepostulator o. Gabriel dzielił się tym, jakim był ks. Kardynał podczas lat więzienia i odosobnienia. Zauważył, że już w pierwszym dniu odosobnienia Kardynał wiedział, że Bóg chce, by w tym czasie służył Kościołowi i Ojczyźnie poprzez modlitwę i ofiarę. Zdawał sobie sprawę, że uwięzienie będzie długie, ale owocne, bo - jak pisał - "mimo złych warunków, duch kwitł, a modlitwa pokonywała wszelkie bóle i dawała radość ducha". Kapucyn zwrócił uwagę, jak wiele owoców może dać służba poprzez cierpienie oraz jak bardzo Kardynał ukochał swoich nieprzyjaciół, za których zawsze się modlił, "mówił o nich, że to dobrzy ludzie, tylko dokonali złych wyborów".

W dyskusji panelowej o. Stanisław Piętka mówił o relacjach między św. Maksymilianem a kard. Wyszyńskim. Franciszkanin zauważył, że w Niepokalanowie Kardynał był ponad 50 razy. Zabiegał o szybkie wyniesienie na ołtarze o. Maksymiliana, o którym mówił, że "przygotował Polskę na trudne lata II wojny światowej i komunizmu". Każdy z uczestników spotkania mógł zadać pytanie do prelegentów, czy podzielić się swoim osobistym spotkaniem ze sługą Bożym Stefanem Wyszyńskim.

Na zakończenie konferencji uczestnicy spotkania mogli obejrzeć jeden z lepszych filmów o życiu Kardynała: Prymas. Trzy lata z tysiąca w reż. T. Kotlarczyka.

Oprócz strawy duchowej uczestnicy konferencji mogli wzmocnić się smacznym i ciepłym posiłkiem ufundowanym przez sponsorów wydarzenia.

Honorowy patronat nad konferencjął objął kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski. Organizatorami byli: Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej w parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz Fundacja Niepokalanej, która pośredniczyła w pozyskaniu od sponsorów koniecznych funduszy na organizację wydarzenia (catering, licencja filmu, materiały promocyjne, mailing) oraz na planowane wydanie pokonferencyjnych publikacji. Fundusze pozyskano od następujących podmiotów:

 • Fundacja "ORLEN - DAR SERCA",
 • Polska Spółka Gazowa Sp. z o.o.,
 • Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund",
 • Fundacja Grupy PKP,
 • Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
Patronaty i sponsorzy

Fundacja Niepokalanej
Fot. MI Wilanów