Warszawa-Targówek: Jubileusz 25-Lecia Rycerstwa Niepokalanej

2018-12-08

8 grudnia 2018 wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Marka Ewangelisty świętowała 25-lecie swojej działalności.

W ramach przygotowań do jubileuszu Wspólnota podjęła inicjatywę odmawiania Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną, której przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Sylwester Gaworek. Przy dźwiękach hymnu Sodalicji Mariańskiej "Błękitne rozwińmy sztandary" została wprowadzona ufundowana przez wspólnotę chorągiew z symbolem maryjnym i kolbiańskim zarazem – postać Niepokalanej otoczona zaczerpniętym od św. Maksymiliana tekstem: "Zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną".

Słowa zapadającej w serca homilii wygłosił prezes narodowy MI, o. Stanisław Maria Piętka, który przed 25-laty odprawiał Mszę św. inaugurującą działalność Rycerstwa w parafii. W słowach Ojca Prezesa była zachęta do zacieśniania relacji z Niepokalaną i działania dla Jej chwały, wzorując się na św. Maksymilianie. W trakcie uroczystości przyjęto do Rycerstwa 3 nowych członków.

Po wygłoszonej homilii i pasowaniu nowoprzyjętych, o. Stanisław wręczył "Dyplom dla Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej za 25-letnią działalność w parafii p.w. św. Marka Ewangelisty". Na zakończenie Eucharystii zabrzmiał hymn MI "Niesiemy sztandar".

Druga część jubileuszu miała miejsce w sali teatralnej domu parafialnego. Po modlitwie zainicjowanej przez ks. Tomasza Jarzębskiego, zebrani obejrzeli dwie krótkie prezentacje. Pierwsza dotyczyła kroniki Wspólnoty, którą prowadzi od kwietnia 2017 jedna z rycerek. Zwrócono w niej uwagę na ważną działalność Wspólnoty, świadomej odpowiedzialności za przyszłość Europy, a więc i Polski. Przytoczony został list wydrukowany w majowym numerze "Rycerza Niepokalanej" (5/2018). List ten zainspirował powstanie tego numeru, poświęconego problemom Europy. Stanowi to znakomitą bazę do rozważań nad tym, co obserwujemy: odrywanie Europy, zwłaszcza Zachodniej, od chrześcijańskich wartości. Jest wielka potrzeba modlitwy o ratunek dla Europy.

 Druga prezentacja –"Historia MI w fotografiach" - snuła opowieść o ważnych wydarzeniach Wspólnoty na przestrzeni ostatnich 25 lat. Wykorzystane zostały tu zdjęcia ze zbioru pierwszego animatora.

Po prezentacjach wszyscy zostali zaproszeni przez animatorkę na agapę, przygotowaną z udziałem członków MI, urozmaiconą dzięki pomysłowości i wsparciu Księdza Proboszcza.

Wspólnota MI w parafii św. Marka Ewangelisty w Warszawie została założona 8 grudnia 1993, z błogosławieństwem ówczesnego proboszcza ks. Szczepana Stalpińskiego. Inicjatorami byli parafianie: państwo Urszula i Lesław Golańscy. Pierwszym opiekunem Wspólnoty był ks. Mirosław Wasiak. Od 5 lat rolę tę pełni ks. Tomasz Jarzębski, wikariusz parafii. Pierwszym animatorem był Lesław Golański. Obecnie rolę tę pełni Bożena Owsianko.

MI Targówek / red.