Smętowo Graniczne: regionalny dzień skupienia 13 kwietnia

13 kwietnia

Tematem Regionalnego Dnia Skupienia Rycerstwa Niepokalanej przy parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym była pokora. O. Robert Twardokus - asystent prowincjalny MI Polski Północnej, wskazał, że pokora jest źródłem wszelkich cnót, w przeciwieństwie do pychy, będącej źródłem wszystkich grzechów. Ojciec Asystent powiedział też, że przed Bogiem wszelkie uczynki bez pokory nie mają żadnej wartości. "Jeśli jesteśmy wyćwiczeni w pokorze, zwyciężamy własną pychę, bo pokora jest poznaniem całej prawdy o sobie - mówił o. Robert. - Ćwiczmy się więc w pokorze, bo kto nie uzna swojej małości i nicości, nie uzna potrzeby łaski. Z łaski Bożej wszystko masz. Gdy masz Boga wszystko możesz przy jego pomocy".

W dniu skupienia uczestniczyło 40 osób. Oprawę Mszy świętej, modlitwy i adorację w kościele, a także spotkania w salce przygotowały miejscowe rycerki Niepokalanej.

12  grudnia 2018 r. został wybrany nowy zarząd MI w parafii. Prezesem został wybrany Piotr Wiśniewski, zastępcą prezesa: Bożena Chyła, sekretarzem: Anna Kwiatkowska, doradcy zarządu to: Anna Kowalewska, Sławomir Gajewski, Wiktoria Mucha i Małgorzata Lewandowska.

A. Kwiatkowska / red.