Rok 2017 rokiem łaski

W 2017 roku obchodzimy dwie ważne rocznice: 100-lecia objawień fatimskich i założenia Rycerstwa Niepokalanej.

W 1917 roku Matka Boża ukazała się trójce dzieci w małej portugalskiej wiosce Fatimie i przyniosła światu orędzie pokoju. W tym samym czasie w Rzymie młody franciszkanin św. Maksymilian Kolbe zrozumiał, że każdą łaskę – w tym łaskę zwycięstwa duchowego i prawdziwego pokoju – można otrzymać tylko przez ręce Niepokalanej. Ten święty franciszkanin sam całkowicie oddaje się Niepokalanej jako Jej rycerz i zaprasza wszystkich, by zostali gorliwymi rycerzami Maryi, a na znak szczególnego oddania zdobili swoją pierś Cudownym Medalikiem Niepokalanej.

Od tych wydarzeń mija prawie 100 lat. Przesłanie Matki Bożej z Fatimy realizowane jest w Rycerstwie Niepokalanej, a właściwie w istocie tego ruchu, w zawierzeniu całkowitym siebie, swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Niepokalanej. Ona wie najlepiej, na jakim polu Nowej Ewangelizacji jesteśmy potrzebni, byśmy "oddali Bogu jak największą chwałę".

Niepokalanów - miejscem szczególnej modlitwy
"o uświęcenie własne, o nawrócenie grzeszników, żydów..., a zwłaszcza masonów"

Każdy, kto czuje potrzebę modlitwy, może przyjechać do Niepokalanowa 16. dnia miesiąca na zawierzenie Niepokalanej siebie, swoich najbliższych, wszelkich trosk i zmartwień, aby Ona wstawiała się za nami u Dobrego i Miłosiernego Ojca. "Albowiem tam, gdzie Ona wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprosi..., a z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy nawrócenia" (św. Maksymilian).
Serdecznie zapraszamy na te dni szczególnej modlitwy o zrealizowaniu celu MI. Zaproszenie kierujemy do grup rycerskich, aby przyjechały do Niepokalanowa, zwłaszcza z tymi osobami ze swojej parafii, które potrzebują opieki Matki Bożej. Dla wspólnot, stowarzyszeń i kół rycerskich będzie to czas modlitwy "o uświęcenie własne, o nawrócenie grzeszników, żydów..., a zwłaszcza masonów" - jak tego pragnął św. Maksymilian Kolbe.

Niepokalanów duchowy

Nie możesz przyjechać do Niepokalanowa? Spróbuj inaczej...

Rycerzy Niepokalanej - indywidualnych lub zrzeszonych we wspólnotach MI - którzy w danym miesiącu nie mogą przyjechać na czuwanie do Niepokalanowa, zachęcamy, aby 16. dnia miesiąca łączyli się duchowo z Niepokalanowem. Po uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem lub Opiekunem MI mogą na przykład w swojej parafii zorganizować podobne czuwanie modlitewne lub krótką modlitwę.

W organizacji takiej modlitwy służymy pomocą.

Fundacja Niepokalanej
Paprotnia, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin
tel. 608?508?147 • 604?720?845
e-mail: jubileusz@mi-polska.pl