Rekolekcje dla chorych onkologicznie i ich rodzin

2019-01-14

Rekolekcje dla chorych onkologicznie i ich rodzin w Niepokalanowie Lasku w dn. 14-19 stycznia prowadził o. Stanisław M. Piętka.

Temat rekolekcji brzmiał: W mocy Ducha Świętego.

Duch Święty jako Osoba Trójcy Świętej ukierunkowuje nas na kontemplację Męki Pańskiej. To kontemplacja Męki pozwala nam z pokorą przyjmować cierpienie, np. choroby, bez kontemplowania samego cierpienia, ale patrząc w oczy temu cierpieniu oraz korzystając z pomocy Bożej i ludzkiej, nawracać się do Boga. Przyjmować cierpienie, to nauka, bez której nie potrafimy żyć.

O. Mirosław Adaszkiewicz wygłosił konferencję Terapia Ducha Świętego. Ojciec podzielił leki dla ducha na 9 kategorii: miłość - dobro dla bliźniego, radość - pogoda ducha, pokój - czy mam w sercu?, cierpliwość - cnota potrzebna w życiu, dobroć - pokój i dobro, wierność - na co dzień i w modlitwie, łagodność - potrzeba serdeczności, opanowanie - np. język, wartości materialne, uprzejmość - grzeczność.

Istotne też było spotkanie z dr. Wiktorem Chmielarczykiem, który w pierwszej kolejności omówił temat chorób onkologicznych w szerokim zakresie dla całej grupy, a później przeprowadził indywidualne rozmowy ze wszystkimi chętnymi. Sposób i zakres wyjaśnień był tak bardzo satysfakcjonujący, że zaprosiliśmy doktora na kolejny turnus rekolekcyjny.

Zofia Mrozowska / red.