• olimpiada-wiedzy-omk-mi.jpg
2022/2023

Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

ORGANIZATORZY OLIMPIADY Parafia Ojców Franciszkanów pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach
Kurie Prowincjalne OO. Franciszkanów z siedzibami w Warszawie, Gdańsku i Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
CEL OLIMPIADY Przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przez swoją działalność medialną jak też przez swoje życie, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się on w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła i godna naśladowania.
WWW olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
TEL 514050353
E-MAIL olimpiadafranciszkanska@gmail.com