Niepokalanów | Nabożeństwo Pokutne Trzech Sobót

11 lipca 2020

Każdego roku na świecie ginie około 50 milionów nienarodzonych. Każde dziecko ma prawo do życia - tak nas uczył św. Jan Paweł II. W Polsce, pomimo ustawy antyaborcyjnej, wciąż zabijane są nienarodzone dzieci. Oficjalnie ginie ich rocznie około tysiąc, nieoficjalnie o wiele więcej. Aborcja i inne grzechy przeciwko życiu bardzo obciążają nasz naród.

Niepokalanów przed II wojną światową podjął na łamach "Rycerza Niepokalanej" szeroką akcję ratowania nienarodzonych. W latach 1938-39 opublikowano szereg artykułów pióra Walentego Majdańskiego. Treści w nich zawarte budziły sumienie narodu. Do redakcji napływały stosy listów z podziękowaniem oraz świadectw dotyczących uratowania kolejnych dzieci.

Akcję kontynuowano w latach 1946-47, wydając wiele książek antyaborcyjnych, a także wzywających rząd do wspierania rodzin wielodzietnych. Pojawiło się wiele konkretnych rozwiązań ratujących życie. Akcje nie podobały się ówczesnej władzy i w efekcie zmuszono franciszkanów do ich zaprzestania.

Jako kontynuatorzy dzieła św. Maksymiliana od trzech lat podejmujemy różne działania obrony życia. Głównie jest to modlitwa. Od marca 2019 r. jest sprawowana codziennie Msza św. w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu. Są rozprowadzane książki Wiesławy Kowalskiej Modlitwa o uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji oraz broszura Niepokalana - oto nasz ideał. W obronie życia. Przy różnych okazjach kierujemy zachętę do wiernych o podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego aborcją.

Na przełomie czerwca i lipca po raz trzeci planujemy przeprowadzenie Nabożeństwa Pokutnego Trzech Sobót, jako odpowiedź na wołanie Maryi w Fatimie: Pokuty, pokuty, pokuty. W dniach 27 czerwca, 11 i 18 lipca będziemy kolejno przepraszać za grzechy matek, ojców i innych osób winnych śmierci nienarodzonych. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie cierpiących na syndrom poaborcyjny, aby we wspólnej modlitwie wyprosić pojednanie z Bogiem i ludźmi.

Nabożeństwo składa się z Mszy św. w intencji całkowitego zaprzestania aborcji w Polsce i na świecie, sprawowanej o godz. 11:00, oraz adoracji Najśw. Sakramentu z modlitwami ekspiacyjnymi. Po zakończonym nabożeństwie odbędzie się projekcja filmu NIEPLANOWANE. Planujemy dodatkowe projekcje: w niedziele 14, 21, 28 czerwca oraz 5, 12, 19 lipca o godz. 11:00 i 14:15.

Więcej informacji i materiał do pobrania na: niepokalanow.pl.

W przypadku pytań proszę pisać: poczta@niepokalanow.pl lub dzwonić: 514 901 732.

Z modlitwą!

o. Mirosław Kopczewski, zastępca gwardiana Niepokalanowa