Świętokrzyska Droga Krzyżowa

23 marca 2019

Pod przewodnictwem bp. Andrzeja Kalety, z udziałem ponad 250 rycerzy Niepokalanej, odbyła się w sobotę XXII Pielgrzymka Pokutna do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy - terenowa Droga Krzyżowa, którą poprowadził o. Stanisław Piętka OFMConv - prezes narodowy MI.

Wydarzenie miało charakter prawie całodniowy. Rozpoczęto Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP, a po nich była modlitwa różańcowa - tajemnice bolesne. W kościele morawickim pw. NMP Nieustającej Pomocy bp Andrzej Kaleta przewodniczył Mszy św. Przypomniał w niej aktualność celów Rycerstwa Niepokalanej: szerzenie chwały Bożej oraz nawracanie grzeszników i uświęcanie nawróconych; początki związane z twórcą św. Maksymilianem Kolbe i celami, które założycielowi przyświecały. Poruszył także zagadnienie dobrej spowiedzi.

Wartości reprezentowane przez Rycerstwo ks. biskup przedstawił jako przeciwwagę dla liberalnych prądów w Europie. "Zło wciera się do domów, serc, umysłów, deprawując i wprowadzając zamieszanie (...). Trzeba bronić Boga w naszych sercach i uciekać się w tym do Niepokalanej, bo Ona jest mocniejsza niż szatan" - mówił. Zauważył także, że ewangeliczna historia syna marnotrawnego może być porównana do spowiadającego się grzesznika i zaapelował o dobrą spowiedź, przypominając i analizując jej warunki.

Następnie pielgrzymi wyruszyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej wzdłuż kaplic zbudowanych na wzgórzu obok kościoła. Nabożeństwo poprowadził o. Stanisław Piętka.

W planie pielgrzymki przewidziano także nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz poczęstunek przygotowywany przez miejscową parafię.

Kalwaria Świętokrzyska została zbudowana na wzgórzu (251m npm), w pobliżu zabezpieczonej i wstępnie wyremontowanej zabytkowej kaplicy Oraczewskich, oraz zbudowanego wcześniej (lata 70. XX w.) kościoła w Morawicy. Była to inicjatywa poprzedniego proboszcza parafii i jej twórcy śp. ks. Stanisława Korneckiego. Okazałe kaplice - stacje Męki Pańskiej, wykonano z morawickiego wapienia, w szczycie figur umieszczono bryłki z fundamentu bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie. W stacje wmurowano płaskorzeźby obrazujące Mękę Pańską oraz tablice granitowe z nazwą i tekstem biblijnym, którego wyboru dokonał ks. prof. Stanisław Czerwik. Na stacji XV umieszczono figurę Chrystusa mierzącą 2,4m i ważącą 1,5t. W 2018 r. w pielgrzymce uczestniczyło ok. 400 osób, przybyłych z kilkudziesięciu parafii diecezji kieleckiej oraz goście z innych diecezji. Była to najlepsza frekwencja w historii wydarzenia.

MI