100 lat MI

100 lat historii, 100 lat misji

Rok refleksji i odkrywania z ufnością i zapałem

Rok 2017 to rok, w którym przypada stulecie powstania Rycerstwa Niepokalanej (MI). Ten rok zaprasza nas do refleksji nad spuścizną duchową oraz dziedzictwem, jakie zostawił nam św. Maksymilian Maria Kolbe. Przez stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej jego myśl i ideał życia jest aktualny i może się rozwijać w dzisiejszym świecie. Ważnym aspektem działalności Rycerstwa Niepokalanej jest misja. Od samego początku charakteryzuje ona stowarzyszenie i naznacza jego przeszłość i przyszłość. Misja była i jest priorytetem w drodze kolbiańskiej. Sto lat doświadczenia apostolskiego w ideale MI ma wspaniałe perspektywy na przyszłość. Tak pisze o tym św. Maksymilian:

MI (jest to skrót wzięty z języka łacińskiego od słów Militia Immaculatae - co znaczy Milicja Niepokalanej) zmierza bowiem do uświęcenia wszystkich. Lecz co nas najbardziej uderza w tej pracy - to kierunek maryjny. Wynika on z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa Niepokalanej. Ściślej mówiąc cel Milicji Niepokalanej jest celem Niepokalanej (Pisma 1128).

MI ma prosty i skuteczny cel: świętość wszystkich! Dokonuje się to przez modlitwę, pracę, ofiarę i zaangażowanie w apostolat, aby wierzący w Chrystusa wzrastali w gorliwości. Rycerze na życiodajnej ścieżce wiary ukazują możliwość duchowej drogi w Panu tym, którzy są daleko od Jego miłości. Jest to odpowiedź Ojca Kolbego i jego współbraci na trudną sytuację społeczną, polityczną, gospodarczą i religijną czasów im współczesnych. MI jest antidotum na wielorakie problemy, przed którymi stoi ludzkość i Kościół w obecnym czasie. Należy zwrócić uwagę na niezwykłą ufność w Opatrzność Bożą i pomoc Maryi, jaką mieli św. Maksymilian i jego współbracia, którzy mimo ubogich środków są pewni, że Niepokalana urzeczywistni ich marzenia zapisane w pamiętny wieczór, 16 października 1917 r.

Ojciec Kolbe uczy tych, którzy chcą się zaangażować w misję, że można użyć wszelkich środków, byle godziwych w dziele ewangelizacji. Prasa, radio, sztuka: dla świętego nie ma granic w głoszeniu i świadectwie miłości Chrystusa i Niepokalanej. Wykracza on daleko poza tradycyjne głoszenie, ukazując, że można apostołować za pomocą najbardziej nowoczesnych środków, dostosowanych do potrzeb misyjnych. Dla polskiego męczennika ewangelizacja nie jest statyczna, ale dynamiczna i innowacyjna, oparta na otwartości człowieka na Boży głos. Praca apostolska nie jest ograniczona czasem i przestrzenią, realizowana jest tam, gdzie osoby dzielą te same ideały i cele ewangelizacyjne. Cały świat jest miejscem ewangelizacji, co wymaga jak najlepszej formacji teologicznej i kulturowej do przekazania ewangelicznego orędzia. Misjonarz to ten, kto myśli i działa podtrzymywany przez Bożą łaskę. Kolbe ma wielkie marzenia, dlatego Rycerstwo i jego inicjatywy apostolskie mają szerokie spojrzenie i uniwersalny charakter. Rycerstwo Niepokalanej, wierne przesłaniu swego założyciela, jest wrażliwe na "znaki czasu" i poszukuje dróg i środków do skutecznego głoszenia orędzia chrześcijańskiego w duchu maryjnym.

O. Raffaele Di Muro, OFM Conv
Prezes Międzynarodowy MI


Hymn na stulecie

Hymn

Hymn na 100-lecie MI wykonał Chór z Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano.
Alessandro Pellicciaro "umuzycznił" znaną modlitwę św. Maksymiliana, która wyraża jego całkowite oddanie się Niepokalanej.

Uwaga: materiały są dostępne w j. włoskim.

Posłuchaj:

Pobierz:

Partytura Partytura Hymn mp3 Hymn (format mp3) Hymn w wersji instrumentalnej Hymn w wersji instrumentalnej

Modlitwa na stulecie

W Twoje ręce, o Niepokalana!

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza!

Ty jesteś światłem i duszą Twego Rycerstwa już od stu lat.

Na wzór św. Maksymiliana

kontemplujemy Twe najświętsze cnoty,

aby wiernie naśladować Chrystusa.

W Tobie znajdujemy siłę, by kochać

i nieść wszędzie miłosierdzie Twojego Syna.

Bądź nam dalej pocieszeniem w trudnych doświadczeniach życia.

Bądź nam światłem w dziele ewangelizacji.

Bądź naszą siłą na drodze wiary

w zjednoczeniu z Panem, naszym Mistrzem.

Tobie powierzamy dalszą drogę Rycerstwa na całym świecie, 

aby rozpalało ludzkie serca miłością Pana, 

ukazując piękno Twej opieki i macierzyńskiej obecności. 

Niech nasze rycerskie apostolstwo będzie wyrazem 

Bożego Miłosierdzia 

jako odzwierciedlenie Twojej czułej troski o każdego człowieka.

Spraw, byśmy dalej pozwolili się Tobie prowadzić, o najsłodsza Matko, 

mając pewność, że będąc Tobie oddanymi, najlepiej wypełnimy wolę Bożą.

Niech setna rocznica założenia Twojego Rycerstwa uczyni z nas 

nieustraszonych apostołów Królestwa Bożego 

i pozwoli doświadczać Twojej pomocy 

w realizowaniu naszej misji w Kościele.

O Niepokalana, prowadź nas!

AMEN.


Odpust zupełny na Stulecie MI

Z okazji Setnej Rocznicy założenia MI, Stolica Apostolska udzieliła odpustu zupełnego dla każdego, kto pobożnie nawiedzi miejsce założenia MI i kaplicę w klasztorze św. Maksymiliana w Rzymie (ul. San Teodoro 42) w dn. 1 lutego do 31 października 2017.