Rycerze dziękują za wolność Ojczyzny

2018-11-10

"Dziś żyjemy w innej Polsce, wcale nie idealnej, ale mino wszystko innej - wolnej. Czemu to zawdzięczamy?" - pytał na początek spotkania Rycerstwa Niepokalanej diecezji bielsko-żywieckiej o. Arkadiusz Bąk.

"To wielka łaska i dar, że przychodzi nam żyć w niezwykłych czasach - czasach wielkich rocznic. Rok temu obchodziliśmy 100 lat od powstania Rycerstwa Niepokalanej, które wpłynęło i zmieniło oblicze nie tylko Kościoła w Polsce i na świecie, ale także zmieniało i nadal zmienia i kształtuje serca naszych Polaków, troszczących się o swoją Ojczyznę; dowodem tej troski są nasze comiesięczne spotkania w różnych częściach naszej diecezji - dziś w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach" - mówił o. Arkadiusz.

"Przywiodła nas dzisiaj tutaj do Harmęż nie tylko potrzeba spotkania się w gronie rycerzy tak jak czynimy to co miesiąc - zaznaczył proboszcz o. Piotr Cuber, witając przybyłych pielgrzymów - ale także miłość do naszej Ojczyzny. Dziś w przed dzień 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, my jako rycerze Niepokalanej, tak jak życzyłby sobie tego Ojciec Maksymilian, stajemy wokół Niepokalanej, aby podziękować Chrystusowi i Jej za pomoc w odzyskaniu niepodległości dla naszej Ojczyzny. Chcemy modlić się o pokój i wzajemną zgodę, o zrozumienie, gdyż pamiętamy, że kiedyś przyczyną rozpadu Rzeczpospolitej na długie 123 lata była niezgoda" - zauważył o. Cuber.

Po uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez o. Piotra Cubera, o. Tomasza Pawlika oraz o. Arkadiusza, rycerze Niepokalanej wzięli udział w nabożeństwie - Akcie przebłagania, hołdu i poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa siebie, swoich rodzin, członków Rycerstwa Niepokalanej oraz całej Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości członkowie spotkania udali się na wspólne spotkanie przy stole.

ab


Nagrania mp3