Harmęże | Zakończenie spotkań Szkoły Duchowości Maryjnej

10 listopada

W niedzielę, 10 listopada 2019 r., w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach zakończyła się IX i ostatnia edycja Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej.

Polacy znani są ze swej miłości do Matki Bożej. Duchowość maryjna, obecna w Polskiej tradycji niemal od samego początku, przez wieki historii miała ogromny wpływ na kształtowanie się ducha Kościoła i Narodu w naszej ojczyźnie. Również dziś istnieje w naszym kraju wiele ruchów, stowarzyszeń, wspólnot i grup o proweniencji maryjnej. Ich członkowie gorliwie poświęcają się modlitwie i pracy apostolskiej w swoich parafiach. Jak jednak zauważa ks. prof. Józef Kudasiewicz, miłość Polaków do Matki Bożej objawia się bardziej w pobożności, niż w duchowości, bardziej w podziwianiu, niż w naśladowaniu. Tymczasem "naśladować Maryję" jest o wiele ważniejsze od Jej "podziwiania". Jak jednak można kogoś naśladować, jeśli się go wpierw nie pozna?

Wychodząc naprzeciw formacyjnym potrzebom pogłębienia duchowości maryjnej, trzy lata temu (2017 r.) Centrum św. Maksymiliana w Harmężach zaproponowało osobom zainteresowanym cykl wykładów z zakresu Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej. Każde spotkanie było przybliżeniem jakiejś świętej, czy błogosławionej postaci, bądź grupy osób przeżywających swoje spotkanie z Maryją w szczególny sposób, proponujących swoje własne pomysły, rozwiązania, idee duchowości maryjnej.

Na zakończenie trzyletniego cyklu najbardziej wytrwali otrzymali certyfikaty ukończenia kursu Polskiej Szkoły Duchowości Maryjnej.

Wykłady i warsztaty prowadzili: dr Monika Waluś UKSW, o. dr Piotr Cuber OFMConv, mgr Urszula Fajczyk oraz członkowie Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej.

TEMATY SPOTKAŃ POLSKIEJ SZKOŁY DUCHOWOŚCI MARYJNEJ

1. Kochać Jezusa jak Maryja, kochać Maryję jak Jezus. Początki polskiej szkoły duchowości maryjnej - Kasper Drużbicki, Jan Chomętowski, Franciszek Fenicki.

2. Stroić w sercu majowe ołtarze. 31 dni w szkole Maryi - św. abp Zygmunt Sz. Feliński.

3. Rok liturgiczny z Maryją - o. Prokop Leszczyński OFMCap.

4. Ukryta Królowa - Maryjna Szkoła honoracka - bł. Honorat Koźmiński, bł. Angela Truszkowska, Eliza Cejzik, sł. Boża Aniela Godecka, sł. Boża Marylka Witkowska.

5. Patrząc ku Maryi na wzburzonym morzu życia - św. Urszula Ledóchowska.

6. Królowo nasza - św. abp Józef Bilczewski, św. bp Józef Sebastian Pelczar.

7. Niepokalana Matka Kościoła. Formacja - sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki.

8. Maryja - Uczennica Chrystusa - sł. Boży kard. Stefan Wyszyński.

9. Totus Tuus. Wychowanie przy Maryi - św. Jan Paweł II.

Co prawda kończą się wykłady w PSzDM, ale Centrum św. Maksymiliana w Harmężach pragnie kontynuować pogłębianie duchowości maryjnej poprzez maryjną formację. Od przyszłego roku (2020) zainteresowanych zapraszamy na "Polską Drogę Maryjną" zgodnie z przesłaniem św. Jan Pawła II: "Niech ta polska droga maryjna trwa i umacnia się, żebyśmy tej drogi nigdy nie zgubili pod nogami. Żebyśmy zawsze nią szli, nie tylko w minionym tysiącleciu, ale także w tym, które się zbliża". Dwa weekendowe spotkania na wiosnę i jesień przyszłego roku będą poświęcona duchowości różańca świętego.

PC

Zobacz Świadectwa