Przesłanie z Akita. Maryja wzywa do modlitwy za Kościół

Harmęże | Rekolekcje dla dorosłych - Matka Boża z Akita

Jak co roku, zapraszamy na rekolekcje wakacyjne Rycerstwa Niepokalanej.

Jak każde rekolekcje, tak i te nastawione są na duchową refleksję nad swoją wiarą, duchowy odpoczynek oraz spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Wspólna modlitwa liturgiczna, czas na indywidualną refleksję, konferencje - połączone z pięknym otoczeniem zieleni lasów, łąk i jezior - sprzyja duchowemu odpoczynkowi. A wszystko to w duchu maryjnym i kolbiańskim.

Tematem tegorocznych rekolekcji będzie przesłanie Matki Bożej z Akita. Akita to jedyne miejsce objawień Matki Bożej na ziemi japońskiej. Objawienia mało znane, ale bardzo ważne w kontekście obecnej sytuacji na świecie i w Kościele. Serdecznie zapraszamy.

Rekolekcje odbędą się w dniach 4-7 lipca 2019 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, które poprowadzi asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej o. dr Piotr Cuber, franciszkanin.

Zgłoszenia do 30 czerwca:

o. Piotr Cuber
ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim
kom. 784 191 232
e-mail: piotrcuber@gmail.com

Koszt: 200 zł od osoby.