Czarna: Jubileusz MI

2019-01-20

W niedzielę, 20 stycznia, w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Czarnej Rycerstwo Niepokalanej świętowało 25-lecie powstania.

Eucharystię poprzedziły kolędy, pastorałki oraz jasełka w wykonaniu młodzieży pod opieką ks. Piotra Tajaka, przy udziale zespołu muzycznego i scholii prowadzonej przez p. Ewę.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Stanisław M. Piętka OFMConv - prezes narodowy MI, przybyły z Niepokalanowa wraz z br. Mariuszem Bierzuńskim. W koncelebrze uczestniczyli: diecezjalny asystent MI z Tarnowa ks. dr Stanisław Bilski, który wygłosił homilię oraz kapłani opiekunowie lokalnych wspólnot MI: proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Stanisław Janusz, ks. Maciej Biedroń z Brzeska, ks. Marian Zapiór z Gnojnika, ks. Zygmunt Warzecha ze Szczucina.

Obecne były delegacje z 11 kół i 14 stowarzyszeń MI z diec. tarnowskie z pocztami sztandarowymi.

O. Stanisław Piętka w imieniu Zarządu Narodowego MI wręczył dla mejscowej wspólnoty MI dyplom gratulacyjny na ręce Krystyny Bugaj - prezesa MI w Czarnej.

Po Eucharystii wszyscy udali się na spotkanie opłatkowe połączone z agapą. Był to czas radosnego spotkania, wspominania i kolędowania.

Świętując srebrny jubileusz trzeba podkreślić, jak wielką wartość i cudowne owoce przynosi dzielenie się wiarą, bowiem dzięki temu powstała wspólnota Rycerstwa Niepokalane w Czarnej.

 W 1993 r. parafianka Renata spotkała w Tarnowie osobę, która z wielką radością i entuzjazmem opowiedziała jej o Cudownym Medaliku i dziele św. Maksymiliana.

Pani Renata, jako czcicielka Niepokalanej, zaczęła gorliwie rozpowszechniać Cudowne Medaliki, angażując do współpracy m.in. członków istniejącej już wtedy od kilku lat Grupy Modlitwy Ojca Pio. Jako animatorka rodzącej się wspólnoty nawiązała wkrótce kontakt z Leszkiem Jaworskim - ówczesnym animatorem diecezjalnym MI, oraz z Niepokalanowem, gdzie było dane jej spotykać podczas rekolekcji ostatniego żyjącego współpracownika Ojca Maksymiliana, br. Innocentego M. Wójcika.

Przy aprobacie i opiece duchowej ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Biernata, Rycerstwo zaczęło brać udział w różnych dziełach apostolskich i aktywnie uczestniczyć w życiu parafii, co czyni do dziś pod opieką asystenta kościelnego MI ks. Stanisława Janusza.

Od 1998 r. animatorką była Maria Naleźna, a od dnia 8 sierpnia 1999 r., gdy wspólnota przyjęła formę stowarzyszenia – pełniła funkcję prezesa do 2017 r.

Od 1998 r. parafialne stowarzyszenie MI posiada sztandar poświęcony przez bp. Władysława Bobowskiego. Od 2011 r. są obecne relikwie św. Maksymiliana Kolbego, otrzymane z Niepokalanowa.