Życzenia na Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie AD 2020


Życzenia Prezesa Narodowego MI

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Pan Jezus powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54)). Eucharystia daje życie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (por. J 6,51).

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, bo tak można by nazwać chrześcijańską Wigilię Bożego Narodzenia - czas łamania się opłatkiem i składania życzeń - rozpamiętujemy w istocie TAJEMNICĘ - celebrowaną tajemnicę Eucharystii.

Oto wielka tajemnica wiary! - wykrzykujemy po konsekracji chleba i wina. Niejako na naszych oczach - oczach duszy - dokonuje się przemienienie chleba w Ciało, a wina w Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dokonuje się ofiara i dziękczynienie. Msza św. ma bowiem wymiar pasyjny i radosny, wszak jest pierwocinami Uczty niebiańskiej.

W naszym, ludzkim rozumieniu, zwłaszcza w tym roku - roku 100. rocznicy Cudu nad Wisłą oraz zbliżającej się 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii - Najświętsza Ofiara nabiera wyrazu szczególnej wdzięczności za tamten cud, dzięki któremu cieszymy się dzisiaj wolnością, i za tamto życie - życie i dzieło Ojca Kolbego, który wszystko złożył w ręce Maryi. Za jego przykładem poszli jego Rodacy w 1920 roku.

Składając Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia nie sposób uciec od Maryi Niepokalanej, Pani z Jasnej Góry, Królowej Polski - wszechobecnej w naszej historii. Dzięki Niej zwalczyliśmy Turków i Moskali; dzięki Niej wyszliśmy zwycięsko z pandemii "czerwonej zarazy". Dzięki Niej też zwalczymy "zarazę tęczową". To Maryja dokonała narodowego przebudzenia w naszej Ojczyźnie w latach międzywojnia, jak i w okresie II wojny światowej oraz w czasach powojennych. I to Ona przebudzi w obecnym, jakże trudnym czasie - cały nasz Naród. W Maryi od wieków jest nasze zwycięstwo. Jest to nie tylko stwierdzenie faktu, ale i spełniające się - z woli Bożej - życzenie. Od wieków wąż starodawny czyha na piętę Niewiasty i do wieków Niepokalana Matka Boga - miażdży jego głowę.

Jeśli Maryja z nami, któż przeciwko nam? Fatimska Pani złożyła nam obietnicę, że "na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce"! Niech zatriumfuje Ono i w naszych sercach, niech ogrzeje w cieple żłóbka i kolęd. Niech opromieni zbawczą łaską celebrowanej nieustannie tajemnicy Eucharystii w naszych kościołach. Jezus, Syn Boga żywego i Maryi, rodzi się wciąż i nieustannie. Dla nas. Dla ciebie. Dla mnie.

Umiłowani Rycerze Niepokalanej!

Z pieśni św. Wojciecha i z pól Grunwaldu, spod Chocimia i Wiednia, z oblężonej Jasnej Góry i Warszawy, z Cudu nad Wisłą i pod Monte Casino, w czas niezgody i pandemii - niech Bogarodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, zyszczy nam, spuści nam Kiryjelejzon! - na całą Polskę i na cały Nowy 2021 Rok, w to Boże Narodzenie 2020 roku!

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą.
W czas pandemii i niezgody
Ześlij pokój nam i zdrowie,
W każdym domu, na ulicy
Dzieci swoje miej w opiece.

A Słowo Ciałem niech się stanie
I zamieszka między nami
- w zgodzie, zdrowiu i miłości.

o. Stanisław M. Piętka OFMConv, Prezes Narodowy MI


Życzenia Wiceprezesa Narodowego MI

Drogi Rycerzu Niepokalanej,

W tym czasie, w którym dotknęła nas...

  • Pandemia nienawiści,
  • Pandemia kłamstw,
  • Pandemia seksu, aborcji, in vitro i eutanazji,
  • Pandemia grzechu...
  • Epidemia czarnych marszów, czarnych masek z błyskawicą, uśmiercania na życzenie...

...przebywając drogę Adwentu - drogę oczekiwania na Wcielenie życiodajnego Życia, w świecie, który z Bożego Narodzenia wszelkimi sposobami wymazuje i "Boże", i "Narodzenie", i czyni z tego chrześcijańskiego Wydarzenia jakieś świeckie i komercyjne widowisko - naszym wyzwaniem, rycerską misją jest przekonianie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (por. J 16,8), czyli powstrzymanie współczesnych pandemii i epidemii, które druzgoczą ludzkie dusze i odbierają nadzieję zbawienia, ofiarowanego światu przez Nowonarodzonego Pana, Jezusa Chrystusa... Z pomocą Niepokalanej i osobistego wysiłku, bez zniechęcenia i rezygnancji, pomimmo wszystko, mamy nieustawać w walce, by każde serce, umysł i duch owarły się na niesamowitą łaskę Bożej obecności wśród nas i na wzór Serca Maryi Niepokalanej ukochały Boga i Jego Plan.

Niech miłość bez granic ku Nowonarodzonemu będzie naszym jedynym bodźcem do działania w tym Nowym 2021 Roku.

Na czas Bożego Narodzenia niech Bóg nam błogosławi przez Niepokalaną!

o. Piotr M. Lenart OFMConv, Wiceprezes Narodowy MI