Wernisaż wystawy o św. Maksymilianie Kolbem w Skoczowie

6 sierpnia

W Galerii wystaw czasowych Muzeum Parafialnego im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie odbył się wernisaż pt. W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego - współpatrona Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Otwarciu wystawy towarzyszył występ Józefa Brody - lokalnego folklorysty i multiinstrumentalisty, pt. Nie Nadaremnie Jest Ten Krzyż, jak również wykład skoczowskiej historyk - Haliny Szotek pt. "Dwie Korony", Gustaw Morcinek - pierwszy biograf O. Maksymiliana Kolbego, na który można było wejść przechodząc "Bramą Przyjaźni".

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz świeckich i duchownych oraz goście z Niepokalanowa: o Piotr Lenart OFMConv i o. Ryszard Żuber OFMConv, którzy przywieźli na tą okoliczność relikwie św. Maksymiliana Kolbego. Wydarzenie poprowadził kierownik placówki - Jakub Staroń.

Autorem wystawy jest Jan Hajduga z Dąbrowy Tarnowskiej. Wystawa "kolbiańska" prezentowana była już prawie w całej Polsce, ważniejsze miejsca, które odwiedziła, to: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Jasna Góra, Warszawa Sejm RP, Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Spotkanie poprowadził kierownik placówki - Jakub Staroń. Wystawa możliwa do obejrzenia w godzinach otwarcia muzeum do 13 września 2021 r.

PML / OX.PL
Fot. Piotr Górecki

Zob. notatkę i zdjęcia na: