Wybory Prezesa Międzynarodowego MI

10 października

W 39. rocznicę kanonizacji Ojca Maksymiliana Kolbego delegaci z centrów narodowych MI całego świata spotkali się on-line na platformie ZOOM, aby przeprowadzić wybory nowego prezesa międzynarodowego Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej.

Spotkanie poprowadził dotychczasowy wiceprezes międzynarodowy MI, Miguel Bordas-Prószyński. Spotkanie rozpoczął od modlitwy Asystent Międzynarodowy MI o. Carlos Trovarelli OFMConv, błogosławiąc, życząc owocnego spotkania i otwartości na działanie Ducha Świętego. Stwierdził też, że pomimo pandemii, Rycerstwo jest wciąż żywotne i nadal rozwija się, ponieważ wiele serc podąża za duchowością maryjno-kolbiańską. Na początku zgromadzenia prosił Niepokalaną, aby wstawiała się przed Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz wyjednała wiele dobrych owoców i łask dla MI.

Następnie Wiceprezes złożył sprawozdanie z działalności Centrum Międzynarodowego MI w ostatnim czasie. Nadzieją są nowe centra narodowe MI oraz niektóre odradzające się na nowo. Centrum Międzynarodowe MI posiada bardzo ograniczony budżet, stąd musiało zawiesić wydawanie czasopisma "Miles", ale w planach jest wznowienie jego wydawania. Wiceprezes zaapelował do większego wspierania Centrum oraz podziękował tym centrom narodowym, które regularnie to czynią.

Po prezentacji sprawozdania wywiązała się krótka dyskusja nad niektórymi aspektami działalności MI w świecie współczesnym. Jednym z ważnych aspektów było zwrócenie uwagi, a właściwie prośba, skierowana do franciszkanów konwentualnych, o większą aktywność i pomoc w prowadzeniu MI na całym świecie.

Wybory zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu googlowskiego formularza. Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI do końca tej kadencji, tj. do 2023 r., został wybrany Miguel Bordas-Prószyński.

Nowy prezes międzynarodowy podziękował wszystkim za okazane mu zaufanie i zaprosił wszystkich do współpracy na rzecz większej efektywności centrum międzynarodowego MI, aby ideały św. Maksymiliana mogły się wszędzie rozprzestrzeniać, a Niepokalana była coraz bardziej znana i kochana. W imieniu rady prezydialnej i całego zgromadzenia międzynarodowego wyraził wdzięczność za obecność i wsparcie generała zakonu franciszkanów konwentualnych, co jest znakiem jego zainteresowania się sprawami MI.

Miquel Bordas Prószyński, urodzony w Warszawie w rodzinie hiszpańsko-polskiej, prezes narodowy MI w Hiszpanii, dołączył do rady międzynarodowej w 2017 r. Jest żonaty z Cristiną, uzyskał doktorat z prawa, został wpisany do rejestru adwokatów w Madrycie, a także ukończył studia tomistyczne.

Ojciec Asystent Międzynarodowy MI odmówił modlitwę, w której powierzył nowego prezesa opiece Niepokalanej oraz wszystkich uczestników spotkania pobłogosławił.

Nowemu Prezesowi Międzynarodowemu MI życzymy, aby był jeszcze bardziej użytecznym narzędziem w rękach Niepokalanej, a św. Maksymilian czuwał nad nim na każdym kroku.

O. Piotr M. Lenart OFMConv, Fundacja Niepokalanej