Przemyśl | Nowy Zarząd wspólnoty MI

11 września

W dniu 11 września 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu. Uczestniczyli w nim członkowie wspólnoty oraz gwardian klasztoru franciszkanów - o. Zbigniew Kubit, wiceprezes Zarządu Regionu Arch. Przemyskiej ze Strachociny - Danuta Orlikiewicz, wiceprezes wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny - Marek Sidorski i s. Paulina Januchta z Radia Fara.

Na spotkaniu wybrano nowy zarząd Wspólnoty. Prezesem zdecydowaną większością głosów została wybrana Ewa Wagiel. Ponadto do zarządu weszły: Beata Jakubiec jako wiceprezes, Wiesława Skotnicka - sekretarz, Danuta Romanowska - ekonom oraz Marta Piestral i Teresa Sztaba jako doradcy.

Zebrani rycerze złożyli ciepłe podziękowanie dotychczasowemu zarządowi na czele z poprzednią prezes Wiesławą Skotnicką. Natomiast nowo wybranemu zarządowi gratulowali i składali życzenia owocnej pracy.

Za: rycerstwo.przemyska.pl