Harmęże | Rekolekcje dla członków MI, 9-11 lipca 2021

9-11 lipca

W miniony weekend w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odbyły się rekolekcje dla członków Rycerstwa Niepokalanej.

Uczestnicy ćwiczeń duchowych mieli możliwość pogłębić swoją wiarę w Eucharystię rozważając fragment z Ostatniej Wieczerzy. "Jezus przed swoją Męką pragnął spędzić ten czas z najbliższymi. Oto jesteśmy!" - zaznaczył prowadzący.

Drugim filarem weekendowych rekolekcji była Niepokalana, która pomaga nam walczyć o właściwą i piękną relację z Jezusem. To Maryja prowadzi nas do Eucharystii.

Rycerze Niepokalanej zapoznali się także z oficjalnym dokumentem, który wyznacza kierunek apostolstwa MI. "Rycerz Niepokalanej nie może ograniczyć się tylko do spotkań w salce. Jego obszarem działań jest cały świat!" - powiedział o. Arkadiusz.

Więcej na Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

ab / harmeze.franciszkanie.pl