Wybory Prezesa MI

12 czerwca

W sobotę, 12 czerwca, w klasztorze franciszkanów w Rychwałdzie odbyły się wybory prezesa Rycerstwa Niepokalanej, którym ponownie został Grzegorz Kijas. 

Po wspólnotowej modlitwie do Ducha Świętego, którą poprowadził opiekun lokalnej wspólnoty o. Tomasz, zostało odczytane sprawozdanie z działalności wspólnoty oraz podsumowanie finansowe.

Następnie w tajnym głosowaniu został wyłoniony kandydat Grzegorz, który przyjął wybór na kolejne cztery lata.

Prezesowi oraz zarządowi MI w Rychwałdzie życzymy otwartości na Ducha Świętego i prowadzenia Niepokalanej.