Funjob - 8 i 15 kwietnia, spotkanie MI on-line

8 i 15 kwietnia

Po świętach wielkanocnych zostały wznowione czwartkowe spotkania on-line dla rycerzy Niepokalanej (MI).

W czwartek, 8 kwietnia rozpoczął się nowy cykl tematyczny, która opierać się będzie na rozważaniu wybranych artykułów z pism św. Maksymiliana i przedwojennego „Rycerza Niepokalanej”. Podczas tego funjobsa podstawą rozważania stał się artykuł Prawda, zamieszczony w wojennym numerze "Rycerza Niepokalanej" (grudzień 1940 - styczeń 1941). Prawdopodobnie ten artykuł stał się pretekstem do aresztowania św. Maksymiliana. Święty ukazał w artykule prawdę w różnych aspektach. Zaznaczył też, że prawdy nikt i nigdy nie może zmienić, choć można jej zaprzeczać, ale ona po prostu jest.

Dyskusja związana z tym artykułem stała się inspiracją do kolejnego funjobsa nt. prymatu papieża w Kościele katolickim i czy poza Kościołem nie ma zbawienia. Podczas spotkania 15 kwietnia wiceprezes narodowy MI o. Piotr M. Lenart przybliżył fragment dokumentu Soboru Watykańskiego II Lumen gentium, mówiący o kręgach przynależności do Kościoła katolickiego. Był też czas na ożywioną dyskusję dotyczącą tolerancji i poszanowania innych religii. Pretekstem do dyskusji był zaprezentowany artykuł św. Maksymiliana, mówiący o prymacie papieża, który Święty opublikował w 1932 r. w japońskim "Rycerzu Niepokalanej".

Następne spotkanie zaplanowano na czwartek, 22 kwietnia, godz. 19.10. Spotkania otwarte jest dla każdego rycerza Niepokalanej.

FN / red.

Uwaga. Nagrania z poprzednich funjobsów można znaleźć na kanale fundacjan w Microsoft Stream oraz na kanale YouTube Fundacji Niepokalanej.


Jeśli należysz do MI, to możesz dołączyć do Zespołu "Rycerstwo Niepokalanej" za pomocą poniższego linku:

Więcej o Microsoft Teams na usługach MI:


FunJob - skrót od "prace (j.ang. job) Fundacji", określa wszelkie przedsięwzięcia, spotkania, zadania, warsztaty, akcje i inne działania podejmowane przez Fundację Niepokalanej lub w imieniu Fundacji Niepokalanej.