Niepokalanów | 41. spotkanie Oddaj sie Maryi

7 marca 2020

Kolejne spotkanie "Oddaj się Maryi" w sobotę, 7 marca, rozpoczął tradycyjnym odmówieniem trzech Zdrowaś Maryjo o. Mirosław Kopczewski - wikariusz klasztoru w Niepokalanowie. W spotkaniu wzięło udział kilka tysięcy osób. Inicjator spotkań przedstawił plan spotkania, zaproszonych gości oraz czuwał nad tym, by każdy nowo przybyły wiedział na czym polega zawierzenie Matce Bożej.

Konferencję wprowadzającą na temat rozumienia oddania się Niepokalanej przez św. Maksymiliana poprowadził o. Piotr M. Lenart - wiceprezes Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce. Prelegent starał się wyjaśnić, że idea oddania się Matce Bożej ma swoje uzasadnienie w biblijnej scenie nazywanej testamentem z krzyża. Zwrócił też uwagę, że Jezus najpierw wskazuje w osobie św. Jana na każdego umiłowanego ucznia, przez co Maryja przyjmuje rolę bycia Matką Kościoła, a przez to pośredniczy w rozdawnictwie łask.

W dalszej części konferencji o. Piotr wyjaśnił różnice językowe tkwiące w wyrażeniach: "poświęcenie", "konsekracja", "zawierzenie", "oddanie". Dalej podkreślił, że istota oddania się Maryi leży nie w formułkach, ale w akcie woli, wyrażonym prostym słowem "chcę": chcę być Twój, Mamusiu Niepokalana". Prelegent zwrócił także uwagę na cechy charakterystyczne oddania na wzór św. Maksymiliana, do których należy: bezgraniczność, bezwarunkowość, jako rzecz, narzędzie i własność. "Jeśli jesteśmy całkowicie oddani Matce Bożej, to Jezus patrzy na nas jakby patrzył na Matkę Bożą - zauważył prelegent - gdyż oddanie czyni nas jedno z Matką Bożą, wszystko, co jest nasze, staje się własnością Matki Bożej". Ojciec Piotr zachęcił także do oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana i włączenia się do grona rycerzy Niepokalanej.

Do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 140 osób.

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił o. Remigiusz Trocki z Radia Niepokalanów. On też po obiedzie wygłosił konferencję na temat różnych sposobów duchowej walki. Podczas homilii o. Remigiusz mówił o tym, jak przyjąć krzyż, byśmy na krzyż nie patrzyli jako przekleństwo, ale jako moc zbawczą. "Jezus daje nam siłę w noszeniu krzyża, aby krzyż był dla nas bramą do nieba" - podkreślił kaznodzieja. W dalszej części homilii o. Remigiusz mówił o przykładzie wielu świętych, którzy z radością dźwigali krzyż. "Musimy podjąć walkę o siebie i innych ludzi, o nasze zbawienie - kontynuował kaznodzieja. - Musimy umieć nadać sens naszemu cierpieniu, połączyć je z krzyżem Jezusa, bez względu na to, jakie to cierpienie jest. Cierpienie bez Jezusa jest okrutne i nie ma mocy zbawczej. Tylko cierpienie przyjęte i połączone z krzyżem Jezusa daje mu moc zbawczą". Kaznodzieja prosił o to, byśmy mieli konkretne intencje, w których ofiarujemy nasze cierpienia. "Maryja jest najdoskonalszym przykładem stania pod krzyżem i łączenia swego cierpienia i z cierpieniem Jezusa".

W pierwszą sobotę miesiąca, odpowiadając na apel Matki Bożej z Fatimy, z niepokalanowskiej bazyliki popłynęła ufna modlitwa różańcowa. 15-minutowe rozważanie nad tajemnicą modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu poprowadził o. Michał Chaciński.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę, 4 kwietnia.

S. Teresa M. Michałek, Fundacja Niepokalanej
Fot. Br. Mieczysław Wojtak OFMConv