Harmęże | Nowy prezes MI diec. bielsko-żywieckiej

8 lutego 2020

Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej od soboty 8 lutego 2020 roku ma nowego Prezesa na kolejne czterolecie, którym została Urszula Kraus z Bielska-Białej.

W sobotnie przedpołudnie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, w którym wzięło udział 36 delegatów z wszystkich wspólnot MI z diecezji.

Po przedstawieniu sprawozdania z czteroletniej działalności Stowarzyszenia, delegaci w tajnym głosowaniu wybrali na kolejne cztery lata Urszulę Kraus. 

Prezes Narodowy MI o. Stanisław Piętka podziękował zgromadzonym na spotkaniu oraz z serca pogratulował Prezes Urszuli i życzył dalszego pięknego działania dla Niepokalanej.

Zob. także:

Oświęcim