Harmęże

11 stycznia

Konspekty spotkań dla animatorów i pomoce multimedialne dla wspólnot Rycerstwa Niepokalanej - to temat zmagań zespołu rycerzy, który w sobotę 11 stycznia 2020 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach rozpoczął prace nad materiałami formacyjnymi dla młodzieży.

"Poprawa jakości formacji w naszych wspólnotach leży nam wszystkim na sercu, przede wszystkim chcemy wyjść naprzeciw młodym rycerzom, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę maryjną w Rycerstwie Niepokalanej" - powiedziała prezes diecezjalna MI Urszula Kraus, która zwołała zespół zajmujący się tym zagadnieniem.

Na spotkaniu członkowie dzielili się zarówno swoim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również cennymi obserwacjami potrzeb młodych ludzi.

Posiedzenie zakończyło się wnioskami i podziałem zadań, które odtąd będzie podejmował specjalnie powołany do tego zespół. 

ab